top of page

Mūsu treneri

Olga Dzene

Olga Dzene

Līderība, komunikācija, novērtēšana

Reinis Upenieks

Reinis Upenieks

Vadība, komunikācija, sadarbība

Linda Rirdance

Linda Rirdance

Vadība, stratēģija, finanses

Aleksejs Romanovs

Aleksejs Romanovs

Pārdošana, starpkultūru saskarsme

Ieva Vaine

Ieva Vaine

Komunikācija, personīgā attīstība

Edmunds Apsalons

Edmunds Apsalons

Komunikācija, sarunu vadīšana

Edvīns Elferts

Edvīns Elferts

Mākslīgais intelekts

Dace Bole

Dace Bole

Personāla vadība, labbūtība

Maija Mežule

Maija Mežule

Personīgā attīstība, novērtēšana

Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Klientu apkalpošana, treneru apmācības

Jolanta Armande

Jolanta Armande

Līderība, komunikācija, sadarbība

Krista Vāvere

Krista Vāvere

Prezentācija, mediju treniņš

Edgars Lapiņš

Edgars Lapiņš

Argumentācija, kritiskā domāšana

Pauls Irbins

Pauls Irbins

Ražošanas vadība, inovācijas

Evita Ozoliņa

Evita Ozoliņa

Personīgā attīstība, novērtēšana

Kristiāna Roth

Kristiāna Roth

Dizaina domāšana, agile

Juris Baltačs

Juris Baltačs

Kritiskā domāšana, komunikācija

Rasmuss Filips Geks

Rasmuss Filips Geks

Kritiskā domāšana, argumentācija

Ilze Rassa

Ilze Rassa

Personīgais zīmols

Kaspars Kauliņš

Kaspars Kauliņš

Biznesa vadība, pārmaiņu vadība

Linda Saulīte-Subatniece

Linda Saulīte-Subatniece

Vadība, koučings

Jānis Dirveiks

Jānis Dirveiks

Agile, organizāciju dizains

Jekaterina Mehtijeva

Jekaterina Mehtijeva

Pārdošana, klientu apkalpošana

Diāna Lauska

Diāna Lauska

Projektu vadība, dizaina domāšana

Evita Štrausa

Evita Štrausa

Mārketings, zīmola vadība

Enno Ence

Enno Ence

Inovācijas, stratēģija

Inta Urbanoviča

Inta Urbanoviča

Latviešu valodas lietojums

Zane Driķīte

Zane Driķīte

Pārdošana, sadarbība ar DiSC

bottom of page