top of page

Ieva Vaine

Komunikācija, personīgā attīstība

Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi.

Vada mācības un treniņus efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, personīgās attīstības un komandas sadarbības jomās.

Ieva Vaine
Izglītība
  • Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā Latvijas Universitātē.

  • Eksistenciālās psihoterapijas programma Viļņas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā.

  • Pedagoga kvalifikācija Latvijas Lauksaimniecības universitātes mūžizglītības programmā.

Profesionālā pieredze
  • Lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

  • Pasniedzēja SIA “Progressive projects”, biedrībā “I-dejas māja”, SIA “Eiro Personāls”, biedrība "Apeirons".

  • Vieslektore LLU Mūžizglītības centrā.

  • Karjeras konsultante, psiholoģe, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

  • Psiholoģe NRC “Vaivari”, krīzes centrā “Skalbes”, arī privātprakse.

Atsauksmes
Liels paldies par tik radošām, interesantām un tiešām noderīgām apmācībām! Pasniedzējas kompetence, iesaistība un informācijas pasniegšana ir augstākajā līmenī! Apmācības deva daudz vairāk, nekā biju domājusi! Paldies! (Korporatīvais kurss - Iekšējie resursi intensīvā saskarsmē ar klientu)
Ieva bija lieliska lektore – prata katram atrast laiku, sniegt kādus piemērus un ieteikumus. (Publiskais kurss – Efektīva laika plānošana un darba organizēšana)
Superīgs kurss un vēl superīgāka pasniedzēja, kura spēj iekustināt pat visstīvākos dalībniekus. (Korporatīvais kurss – Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni)

bottom of page