top of page

Inta Urbanoviča

Latviešu valodas lietojums

Filoloģe, latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi.

Šobrīd docente Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē un docenta p.i. Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrā.


Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2017. gada. Vada kursus latviešu valodas kultūras, lietišķās saziņas etiķetes un dokumentu rakstīšanas, latviešu literārās valodas interpunkcijas jomās.

Inta Urbanoviča
Izglītība
  • Filoloģijas doktora zinātniskais grāds latviešu sinhroniskajā valodniecībā Latvijas Universitātē.

Profesionālā pieredze
  • Lasījusi lekcijas Somijā, Helsinku universitātē; Vācijā, Vestfāles Vilhelma universitātē; Čehijā, Prāgas Kārļa universitātē; Lietuvā, Vitauta Dižā universitātē.

  • Piedalījusies Latviešu valodas mācību  grāmatu izstrādē 11. - 12. klasei.

  • Rīgas Stradiņa universitātē izstrādājusi kursus Latviešu valodas kultūra, Valodas kultūra vadītājam, Lingvistika.

  • Latvijas Universitātē izstrādājusi kursus Latviešu valodas kultūra, Latviešu interpunkcija, Literārā rediģēšana; teorija un prakse, Dokumentu rakstīšana un analīze.

Atsauksmes
Pasniedzēja vienkāršā valodā prata izskaidrot valodas lietošanas problēmas. (Korporatīvais kurss - Lietišķā sarakste saziņā ar klientiem)
Pasniedzēja zinoša un daudz tieši praktisku piemēru. (Korporatīvais kurss - Lietišķā sarakste saziņā ar klientiem)

bottom of page