top of page

Par mums

TRIVIUMS ir mācību un konsultāciju uzņēmums, kurš rada un īsteno attīstības programmas vadītprasmju, komunikācijas, pārdošanas, komandu efektivitātes un organizāciju pārvaldības jomās, kā arī sniedz vadītāju kompetenču novērtēšanas pakalpojumus.

Mūsu filozofija

TRIVIUMS nozīmē krustceles. Tā ir vieta, kur satiekas cilvēki, zināšanas un rīcība; pagrieziena punkts cilvēka vai uzņēmuma izaugsmē.

Misija

Mūsu misija ir palīdzēt klientiem būt konkurētspējīgiem mūsdienu biznesa vidē. Ar mūsu pieredzi un resursiem mēs atbalstām jūsu ceļu uz izcilību uzņēmējdarbībā.

Mūsu pieeja

Esam pārliecinājušies, ka mācīties vislabāk var darot. Mūsu mācību nozīmīga daļa ir diskusijas, praktiskās nodarbības, piemēru un gadījumu analīze, konstruktīva un kvalitatīva atgriezeniskā saite par sniegumu. Galvenais mērķis ir jēgpilns rezultāts, kas rodas mijiedarbībā starp mums un klientu.

Mūsu vērtības

Kompetence & Kvalitāte

Meklējam labākos risinājumus klienta interesēs un sadarbojamies ar augstākā līmeņa ekspertiem.

Attīstība & Izaugsme

Esam zinātkāri, radoši un pārliecināti, ka vienmēr var darīt vēl labāk.

Sadarbība & Attiecības

Esam atklāti, turam solījumus un ticam, ka kopā mēs varam vairāk!

bottom of page