top of page

Dace Bole

Personāla vadība, labbūtība

Personāla vadības eksperte ar 20 gadu praktisko pieredzi. Vērtībās orientētas personāla vadības sistēmas modeļa autore.

Šobrīd ir personāla direktore SIA Datlex grupas uzņēmumos un vieslektore BA Turība.


Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2021. gada. Vada programmu “Darbinieka uzplaukums (vērtībās orientēta personāla vadības metode)” latviešu un krievu valodās. Konsultē, veic personāla vadības procesu iekšējos auditus, vada seminārus personāla vadības jomā.

Dace Bole
Izglītība
  • Biznesa Augstskolas Turība doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbības vadības zinātnē.

  • Biznesa Augstskolas Turība maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

  • Biznesa Augstskolas Turība bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā.

  • Liepājas Pedagoģiskās Augstskolas bakalaura grāds pedagogu izglītībā.

Profesionālā pieredze
  • Pieredze personāla vadībā un darbinieku attīstībā kopš 2006. gada gan banku sektorā, gan IT, transporta un loģistikas, būvniecības nozarēs.

  • Semināru vadītāja un lektore Biznesa Augstskolā Turība.

  • Personāla vadības procesu ieviešanas konsultante un auditore - SIA Datakom, SIA CODEX.

Atsauksmes
bottom of page