Tuvākie kursi un citi TRIVIUMS pasākumi
Kursi notiek gan klātienē, gan attālināti (online platformās - Zoom, Microsoft Teams, Skype u. c.). Izmantojam interaktīvas un iesaistošas darba metodes profesionālu treneru vadībā. Kurss var tikt atcelts, ja netiek nokomplektēta dalībnieku grupa.
Kursi notiek gan klātienē, gan attālināti (online platformās - Zoom, Microsoft Teams, Skype u. c.), saturu pielāgojot klienta vajadzībām. Profesionālu treneru vadībā apgūsiet vērtīgas zināšanas un prasmes, kā arī mācīsieties no citu uzņēmumu pieredzes.