Ieva Vaine

Ieva Vaine

Psiholoģe, komunikāciju trenere un pasniedzēja, atbalsta grupu vadītāja un karjeras konsultante ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2010. gada. Izstrādājusi un vada kursus par efektīvu komunikāciju, klientu apkalpošanu, stresa un laika menedžmentu, pozitīvo domāšanu un komandas saliedēšanu latviešu un krievu valodā.

Izglītība:

  • Viļņas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūta eksistenciālās psihoterapijas programma;
  • Latvijas Universitātes maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā.

Profesionālā attīstība:

  • pasniedzēja SIA “Progressive projects”, biedrībā “I-dejas māja”, SIA “Eiro Personāls”, biedrība "Apeirons";
  • vieslektore LLU Mūžizglītības centrā;
  • karjeras konsultante, psiholoģe Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
  • psiholoģe NRC “Vaivari”, krīzes centrā “Skalbes”, privātprakse;
  • piedalījusies metodisko materiālu izstrādē.

Kas Jums visvairāk patika Ievas vadītajās apmācībās?

  • Patika izdales materiāls, ko varu izmantot kā plānu vai atgādinājumu. Saņēmu stimulu savas darba dzīves optimizēšanai. (Korporatīvais kurss “Efektīva laika plānošana un darba organizēšana”)
  • Tas, ka prakse mijās kopā ar teoriju. Pasniedzējas atvērtība, komunikācija un prasme atrādāt ar auditoriju. Zināšanas, ko pēc tam būs iespēja pielietot praksē darbā ar klientiem. (Publiskai skurss "Efektīvs darba ar klientu pa tālruni.") 
  • Pozitīvā attieksme, gaisotne. Pasniedzējas aktierprasmes, balss intonācija, manipulēšana. (Publiskais kurss "Darbs ar "grūto" klientu.")
Tuvākie kursi