top of page

Evita Ozoliņa

Personīgā attīstība, novērtēšana

Klīniskā un veselības psiholoģe, personīgās un profesionālās izaugsmes konsultante – koučs. Ar ilggadīgu pieredzi personāla vadībā starptautiskos uzņēmumos

Vada mācības un atbalsta sesijas par cieņpilnu komunikāciju, veselīgām robežām darba vidē, par mobingu, stresa vadību un emocionālo inteliģenci. Kopā ar kolēģi Lieni Čīmu izstrādājusi unikālu programmu “Augsts jūtīgums darba vidē”.


Veic kompetenču novērtēšanu, izmantojot 360 grādu metodi un AON novērtēšanas rīkus.


Evita Ozoliņa
Izglītība
  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās un veselības psiholoģijas apakšnozarē Latvijas Universitātē.

  • Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA.

  • AON novērtēšanas rīku administrēšana (Consulens, Lietuva).

  • ICF ACSTH koučinga sertifikāts.

  • Apmācības psihoterapijas darbā ar cilvēkiem ar paaugstinātu jūtīgumu.

Profesionālā pieredze
  • Klīniskās un veselības psiholoģe, dialektiskās uzvedības terapijas (DBT) speciāliste privātpraksē.

  • Personāla vadītāja Baltijā – Sicor Biotech / TEVA Baltics.

  • Personāla vadītāja un personāla stratēģiskā vadītāja Baltijā – Moller Auto Latvia.

  • Personāla speciāliste un personāla atlases speciāliste – RIMI Latvia.

Atsauksmes
bottom of page