top of page

Efektīva laika plānošana un darba organizēšana

Ilgums

6 stundas

Treneris

Ieva Vaine

Par kursu

Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz savu dzīves laiku, ir izvērtēt, kā mēs pret to attiecamies un kā to izmantojam. Ja sākotnēji laika plānošana tika attiecināta tikai uz darba vai biznesa aktivitātēm, tad laika gaitā šis jēdziens ir paplašinājies, iekļaujot arī personīgās dzīves norises. Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.


Kursa ietvaros laika plānošana tiks apskatīta nevis klasiskajā izpratnē – „kā vienā dienā pagūt izdarīt vairāk”, bet gan kā prasmju kopums, kas palīdz izvērtēt laika kvalitāti, fokusējoties uz svarīgāko nevis steidzamāko, apzināti veidojot savu dzīvi, izvirzot profesionālos un personiskos mērķus un plānojot ne tikai darbu, bet arī atpūtu.


Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas iemācīties vai uzlabot laika plānošanas un darbu organizēšanas prasmes.


Kursa mērķis

Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā.


Ieguvumi         
 • zināšanas un izpratne par iekšējiem un ārējiem efektīva darba traucēkļiem;

 • apgūti darba un laika plānošanas galvenie principi, mērķu noteikšana un prioritāšu izvirzīšana;

 • zināšanas un prasme pielietot konkrētus plānošanas instrumentus, spēt konstruktīvāk organizēt savu darbu un laiku, sasniedzot produktīvāku rezultātu;

 • stresa līmeņa samazināšanās darbā;

 • individuāls laika menedžmenta plāns katram dalībniekam.


Darba metode

Mini lekcijas, situāciju analīze, individuālie un grupu praktiskie darbi, diskusijas, lietišķo spēļu elementi.


Programma

1. Laika plānošanas pamatprincipi.

 • Laika strukturēšana un plānošana.

 • Laika plānošanas ieguvumi un zaudējumi.

 • Sevis motivēšana, uzsākot regulāru laika plānošanu.

 • Princips 80/20 – netradicionāla pieeja laika menedžmentā.

2. Psiholoģiskā dimensija ikdienas pienākumu veikšanā.

 • Mana attieksme – kāda tā ir, cik lielā mērā to apzinos, kā tā ietekmē manu produktivitāti un sadarbību ar kolēģiem.

 • Mana motivācija.

 • Proaktivitāte – darba ikdienā, attiecībās ar kolēģiem un privātajā dzīvē.

3. Laika plānošana un stress.

 • Vai stingrs laika plāns un pedantisms ļauj paveikt vairāk vai rada papildus stresu? 

 • Kā atrast optimālo pieeju laika plānošanā?

 • Kā vadīt savu stresu kritiskās situācijās un ikdienā?

 • Laika plānošana un darbība krīzes situācijās.

 • Emocionālā inteliģence prasmē vadīt savu laiku, vadīt sevi ceļā uz uzstādītajiem mērķiem.

4. Skaidri mērķi laika plānošanas kontekstā.

 • Kā skaidri mērķi palīdz taupīt laiku?

 • Vai es zinu savus mērķus?

 • Profesionālie un personīgie mērķi.

 • Ko vēlos paveikt un kad?

5. Prioritāšu noteikšana un ievērošana.

 • Kā es izvēlos veicamos uzdevumus?

 • Svarīgākie vai steidzamākie?

 • Personīgās un darba prioritātes, to saskaņošana.

 • Eizenhauera princips laika un prioritāšu plānošanā.

 • Izvairīšanās no nepatīkamu darbu novilcināšanas.

6. Darbu deleģēšana.

 • Psiholoģiskie šķēršļi.

 • Deleģēšanas riski un ieguvumi.

 • Produktīva deleģēšana.

7. Laika menedžments komandā un laika zagļi.

 • Kā mēs komunicējam par saviem plāniem ar komandas biedriem.

 • Atbildīga sadarbība.

 • Vai mēs apzināmies, kas „nozog” mūsu produktīvo laiku?

 • Vai mēs pamanām, kad „zogam” citu laiku?

8. Mans individuālais laika plāns (individuāls praktiskais darbs).

 • Personiskās efektivitātes paaugstināšana.

 • Man aktuālākie laika plānošanas jautājumi.

 • Rīcības plāna izstrāde produktīvākai laika vadībai.

9. Semināra noslēgums. Atgriezeniskā saite.

Par treneri

Ieva Vaine

Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page