top of page

Efektīva vadītāja ABC (II līmenis)

Ilgums

4 x 3 stundas

Treneris

Jolanta Armande

Par kursu

Darbs ar cilvēkiem šodienas vadītājiem piedāvā arvien jaunus izaicinājumus. Tehnoloģiju attīstība, globalizācija, nošķirtība, nemitīgās pārmaiņas un darbinieku deficīts ir tikai daži no tiem. Līdz ar to vadītāju prasmju attīstība kļūst par nepieciešamu un nepārtrauktu procesu.


Kas motivē šodienas darbinieku? Kādi ir vadītājam pieejamie rīki? Kā uzturēt augstu komandas enerģijas līmeni un fokusu? Kā vadīt neskaidrības un nemitīgu pārmaiņu apstākļos?


Mērķis

Sniegt dalībniekiem padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvai darbinieku vadīšanai šodienas apstākļos.


Ieguvumi
 • instrumenti produktīvākai komunikācijai ar darbinieku;

 • zināšanas par vadītāja lomu un iespējām savas komandas sadarbības veicināšanā;

 • labāka prasme darbinieku vadīšanai neskaidrības un pārmaiņu apstākļos;

 • konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām, situācijām ikdienas darbā.Darba metode

Aktīva un interaktīva darba forma; kursā daudz diskusiju, praktisku vingrinājumu un uzdevumu, kuru analīzes gaitā dalībnieki gūs teorētisko ieskatu katrā no tēmām. Dalībnieki aicināti dalīties ar savām situācijām un, apzinot labākās prakses,  kopīgi meklēt dažādus risinājumus un iespējas.


Mērķauditorija

Vidējā līmeņa vadītāji ar pieredzi un pamata zināšanām darbinieku vadīšanā.


Programma

Kursa pirmajā daļā runāsim par pārmaiņu kontekstu, lomu maiņu un nosacījumiem izcila rezultāta sasniegšanai. Runāsim par Emocionālo inteliģenci komandas vadībā un praktizēsim noderīgus komunikācijas rīkus.

Kursa otrajā daļā meklēsim risinājumus dažādām sarežģītām, nestandarta situācijām vadītāja darba ikdienā, kā arī runāsim par labbūtības un mentālās higiēnas jautājumiem.


1.sesija

Ievads. VUCA pasaule un vadība neskaidrības apstākļos:

 • VUCA koncepts, līderība un vadība VUCA apstākļos.

 • Vadītāja un darbinieka lomas jaunajā pasaulē.

 • Kas ir nepieciešams darbiniekam, vadītājam un komandai, lai būtu efektīviem VUCA pasaulē.


Pārmaiņu vadība:

 • Kā cilvēki uztver pārmaiņas, kas viņiem palīdz un kas kavē tās pieņemt.

 • Kā pamanīt nepieciešamību cilvēkus atbalstīt pārmaiņu procesā, un atbilstošu stratēģiju pielietošana.

 • Vadītāja loma un rīki pārmaiņu vadībā.

 • Kā virzīt darbinieku uz attīstību.


2.sesija

Emocionālā inteliģence vadītāja darbā:

 • Emocijas mūsu dzīvē. Kas ir emocionālā inteliģence un tās pamatprincipi.

 • Ko mums stāsta emocijas, to ietekme uz darba kvalitāti un ko ar tām darīt.

 • Emociju uztvere un izrādīšana darbā. Emocionāli inteliģents vadītājs, kolēģis, darbinieks. Emocionāli inteliģenta komanda.


3.sesija

Sarežģītas sarunas un vadītāja komunikācija. Darbs ar dalībnieku situācijām.

 • 21.gadsimta atgriezeniskā saite.

 • Konfliktu risināšana.

 • Sarunas par naudu.

 • Sarunas par motivāciju.

 • Toksiskā uzvedība un sarunas par to.

 • Kā sarunā praktiski savienot stingrību un cilvēciskumu.


4.sesija

Resursu atjaunošana un pašmotivācija.

 • Vadītāja un darbinieka labbūtība un dzīves un darba līdzsvars.

 • Resursu atjaunošana un mentāla higiēna.


Noslēgums, secinājumi un savstarpēja atgriezeniskā saite

Par treneri

Jolanta Armande

Starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi. Praktizējoša klīniskā psiholoģe, vadītāja un cilvēktiesību aktīviste.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page