top of page

Proaktīva komunikācija

Ilgums

2 x 6 stunda

Treneris

Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Par kursu

Mērķi
 • Iedrošināt un iedvesmot pārdošanas konsultantus par viņu lomas nozīmīgumu uzņēmuma darbībā un tēla veidošanā;

 • apgūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās proaktīvā rīcībā un pārliecinošā komunikācijā;

 • iegūt jaunus rīkus personīgās enerģijas taupīšanai un izaicinošu situāciju risināšanai.


Darba metode

Interaktīva un iesaistoša darba forma, praktiskie uzdevumu individuāli un mazās grupās ar mērķi nostiprināt un attīstīt prasmes, diskusijas labāko risinājumu meklēšanai


Programma
 1. Emocionālās un funkcionālās vajadzības

  1. konsultantu loma iekšējā un ārējā klienta emocionālo vajadzību apmierināšanā, kas lielākā mērā arī nosaka klientu apmierinātību, uzticēšanos un veiksmīgāku sadarbību

 2. Proaktīva domāšana un proaktīva uzvedība

  1. Kā tērēt enerģiju gudri un efektīvi

  2. Kā vairot pozitīvo enerģiju un kā, pareizi sadalot enerģiju, mazināt stresu un izsīkumu

  3. Pasniedzējas un dalībnieku piemēri izpratnes stiprināšanai un iedrošināšanai

  4. Frāzes, ko izmantot komunikācijā, lai veicinātu proaktīvu domāšanu

 3. Aktīva klausīšanās

  1. Kā vienlaicīgi radīt klientam ieinteresētības, uzklausīšanas sajūtu un pašiem vadīt sarunu, nosakot virzienu un garumu

  2. Empātija – komunikācijas pamatkompetence

 4. Jautāšanas prasmes

  1. Jautāšana kā aktīvas klausīšanās būtiska sastāvdaļa

  2. Kā izmantot jautājumus efektīvāk?

  3. Kā pielāgot jautājumus atbilstošāk mērķim?

 5. Komunikācijas elementi

  1. Ķermeņa valoda, intonācija un vārdi

  2. Katra elementa loma iespaida radīšanā un informācijas apmaiņā saskarsmē

  3. Kā šos elementus izmantot jēgpilni?


 6. Reflektēšana par savu pieredzi, novērojumiem un izaicinājumiem

 7. Komunikācijas stili

  1. Agresīvs, pasīvs, pasīvi agresīvs un apgūstamais pārliecinātais stils

  2. Raksturojums

  3. Atpazīšana saskarsmē


 8. Konfliktsituācijas

  1. Efektīva komunikācija to risināšanai, lai izvairītos no konfliktiem

  2. Konfliktu risināšanas taktikas

  3. Komunikācijas tehnikas konfliktsituāciju vadīšanai uz risinājumu

Par treneri

Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Profesionāla klientu servisa, pārdošanas un treneru (Train the Trainer) prasmju trenere.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page