top of page

Lietišķā valoda

Ilgums

5 stundas

Treneris

Inta Urbanoviča

Par kursu

Rakstiskā saziņa ir nozīmīga, taču bieži nepietiekami novērtēta mūsdienu lietišķās komunikācijas daļa. Tā veido iespaidu par mūsu zināšanām, pieredzi un prasmēm. Pilnveidojot savu valodu, mēs spējam labāk formulēt domu un argumentēt viedokli, kā arī veidot mērķtiecīgāku un precīzāku komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem.


Šajā praktiskajā kursā aplūkosim aktuālus latviešu valodas gramatikas un stilistikas jautājumus lietišķajā tekstveidē. Analizēsim biežāk sastopamās kļūdas un mācīsimies uzlabot savu izteiksmes veidu un stilu.


Mērķis

Sniegt praktiskas zināšanas par pareizu latviešu valodas lietojumu lietišķajā vidē.


Darba metode

Uz praktiskiem piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, atbildes uz jautājumiem, praktiski vingrinājumi individuāli un mazās grupās.


Mērķauditorija

Visi tie, kas vēlas uzlabot savu lietišķo rakstu valodu.


Programma

1.Latviešu literārās valodas pamatprasības.

2. Ortogrāfijas aktualitātes:

 • Lielo sākumburtu lietošanas principi.

 • Uzvārdu rakstības noteikumi.

3. Vārddarināšanas nepilnības:

 • Atvasinājumu izvēle.

 • Salikteņu semantika.

4. Formveidošanas nepilnības:

 •  Nomenu gramatisko kategoriju izvēle - lietvārdu deklinācija,  dzimtes izvēle, skaitlis, noteiktības/ nenoteiktības gramatiskā kategorija.

 • Darbības vārda gramatisko kategoriju izvēle - kārta, izteiksme, laiks.

 • Divdabju lietojums.

 • Prievārdu izvēle.

5. Sintakses nepilnības:

 • Gramatiskā centra izveide.

 • Vārdu secība.

 • Noliegums teikumā.

 • Liekvārdība.

6. Kalki valodas praksē.

7. Leksikas izvēles nepilnības:

 • Svešvārdi.

 • Profesionālismi.

Par treneri

Inta Urbanoviča

Filoloģe, latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page