top of page

Pieturzīmes latviešu valodā - praktisks treniņš

Ilgums

6 stundas

Treneris

Inta Urbanoviča

Par kursu

Kursa mērķis

Šis ir unikāls treniņš ar mērķi kompaktā veidā uzlabot zināšanas latviešu interpunkcijā.


Ieguvumi
 • Pārskats par pieturzīmēm latviešu valodā un to praktisko lietojumu;

 • Īpaša uzmanība interpunkcijas problēmgadījumiem;

 • Praktisko iemaņu stiprināšana, rediģējot interpunkcijas neprecizitātes tekstā.


Darba metode

Uz praktiskiem piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, atbildes uz jautājumiem, praktiski vingrinājumi.


Programma
 1. Interpunkcijas jēdziens, latviešu valodas interpunkcijas principi un literārās normas.

 2. Latviešu valodā lietojamās pieturzīmes, interpunkcijas zīmju funkcionāls raksturojums.

 3. Interpunkcijas problēmgadījumi lietišķajā tekstveidē:

  • Datuma pieraksts;

  • Adreses pieraksts;

  • Skaitļu norādes;

  • Saīsinājumi;

  • Abreviatūras jeb saīsinājumu salikteņi.\

 4. Interpunkcijas jēdziens, latviešu valodas interpunkcijas principi.

 5. Dažādas gramatiskās konstrukcijas vienkāršā teikumā:

  • Vienlīdzīgi teikuma locekļi;

  • Konstrukcijas ar vispārinātājvārdu;

  • Savrupinājumi;

  • Divdabja teicieni;

  • Iestarpinājumi (iespraudumi, paskaidrojumi);

  • Uzruna;

  • Partikulas, modālie vārdi;

  • Salīdzinājumi.

  • Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā.

  • Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā.


Par treneri

Inta Urbanoviča

Filoloģe, latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page