top of page

Darbinieka uzplaukums. Vērtībās orientēta personāla vadības metode

Ilgums

3 x 3 stundas

Treneris

Dace Bole

Par kursu

Šobrīd aizvien vairāk tiek runāts par labklājību gan personīgās dzīves, gan darba dzīves kontekstā. Labklājību raksturo darbinieku motivācija darboties un justies laimīgam darbā, kas, savukārt, veicina darbinieka uzplaukumu, kas ir laba sajūta, efektīva funkcionēšana un teicama darba izpilde.


Vadītāja izaicinājums ir sabalansēt uzņēmuma stratēģiskos mērķus un uzdevumus ar šo darbinieku uzplaukumu. Vērtībās orientētas personāla vadības mērķis ir darbinieku garīgā (mentālā) labklājība jeb darbinieku uzplaukuma veicināšana ilgtermiņā. Tā ir zinātniski pamatota metode. Ir aprēķināts, ka vērtību nerespektēšana izmaksā dārgāk nekā investīcijas vērtību vadībā. Šajā kursā uzzināsim, kā ieviest vērtībās orientētu personāla vadību, kādi procesi palīdz uzlabot darbinieku motivāciju, kā veidot motivācijas programmu un ne tikai.


Mērķis

Sniegt iespēju iepazīt inovatīvu un efektīvu personāla vadības metodi darbinieku uzplaukuma un radošās enerģijas atraisīšanai, kura ir balstīta uzņēmuma darbinieku vērtību atklāšanā. Metodes ieviešana ir pa spēkam jebkuram uzņēmumam.


Ieguvumi
 • zināšanas par garīgo labklājību jeb darbinieku uzplaukumu;

 • zināšanas par vērtībām un izpratne par uzņēmuma darbinieku vērtību nozīmīgumu;

 • spēja ieviest vērtībās orientētas personāla vadības metodi;

 • ierosme, paraugi, instrumenti, kurus vari izmantoto jau rīt.Darba metode

Lekcijas, aktīva un iesaistoša darba forma, nodarbībās iekļautas diskusijas un situāciju analīzes, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.


Mērķauditorija

Personāla vadītāji un speciālisti, vadītāji un uzņēmuma vadītāji, tie kas rūpējas par darbinieku labklājību ikdienā.


Programma
 1. Darbinieku uzplaukuma pamats. Garīgā labklājība + darbinieka vērtības + vadītājs.

 2. Garīgā labklājība. Kā tā veidojas, kas to ietekmē?

 3. Vērtības. Kā tās veidojas?

 4. Vadītāja loma darbinieku uzplaukumā un vērtību iedzīvināšanā.

 5. Vērtībās orientēta personāla vadība. Ieviešanas principi, prakse, piemēri un paraugi.

 6. Vērtību vadība un praktiski risinājumi: ieguvumi, mazliet dokumenti, vērtību noteikšana un to iedzīvināšanas paņēmieni (kompetences, pēctecība, atalgojums, snieguma sarunas, motivācijas programma, darba drošība).

 7. Garīgās labklājības veicināšana un praktiski risinājumi: darbinieks, kā uzņēmuma pamata vērtība un otrādi, aptaujas un to veidošana, darbinieku radošās enerģijas atraisīšana ikdienā.


Par treneri

Dace Bole

Personāla vadības eksperte ar 20 gadu praktisko pieredzi. Vērtībās orientētas personāla vadības sistēmas modeļa autore.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page