top of page

Pārmaiņu vadības un hibrīddarba organizēšana

Ilgums

2 x 3 stundas

Treneris

Jolanta Armande

Par kursu

Mērķi
 • Gūt zināšanas un izpratni par pārmaiņu vadību un apgūt efektīvas pārmaiņu vadības metodes

 • Palīdzēt dalībniekiem labāk saprast pārmaiņu vadības procesus, to psiholoģiskos un praktiskos aspektus

 • Vairot izpratni par izaicinājumiem, ar ko vadītājs un darbinieks saskaras pārmaiņu laikā, un attīstīt vadītprasmes, lai spētu pieņemt šo izaicinājumu un atbalstīt savu komandu.


Darba metode

Aktīva un iesaistoša darba forma, nodarbībā iekļautas diskusijas un situāciju analīze, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.


Mērķauditorija

Vadītāji –zemākā, vidējā un augstākā līmeņa


Programm

 1. Ievads. VUCA* pasaule un vadība neskaidrības apstākļos.

  *VUCA –akronīms no angļu valodas; latviski –nepastāvīgums, nenoteiktība, sarežģītība un neskaidrība

  1. VUCA koncepts, līderība un vadība VUCA apstākļos


  2. Vadītāja un darbinieka lomas jaunajā pasaulē

  3. Kas ir nepieciešams darbiniekam, vadītājam un komandai, lai spētu būt efektīvi VUCA pasaulē

  4. Kā cilvēki uztver pārmaiņas, kas viņiem palīdz un kas kavē tās pieņemt;

  5. Kā pamanīt nepieciešamību cilvēkus atbalstīt pārmaiņu procesā, un atbilstošu stratēģiju pielietošana;

  6. Kāpēc cilvēki pretojas pārmaiņām?;

  7. Kā panākt, lai darbinieki atbalstītu pārmaiņas;

  8. Kā panākt, lai darbinieki pieņemtu jaunus rīcības modeļus ikdienas darbā;

  9. Kādas pieejas strādā un kādas nestrādā.


 2. Sistēmiskā pieeja pārmaiņu vadīšanā

  1. Vadītāja lomas, kā tās mainās pārmaiņu kontekstā;

  2. «Plašā bilde» jeb organizācijas konteksts pārmaiņām;

  3. Pārmaiņu mērķi;

  4. Sasniedzamie rezultāti;


  5. Kā gūt skaidrību un pašam to komunicēt;

  6. Kā izvērtēt pārmaiņu rezultātu;

  7. Darba izpildes vadīšanas cikls pārmaiņu ieviešanā.


Par treneri

Jolanta Armande

Starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi. Praktizējoša klīniskā psiholoģe, vadītāja un cilvēktiesību aktīviste.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page