top of page

Kritiskā domāšana un rīki labākai komunikācijai

Ilgums

2 x 2 stundas

Treneris

Juris Baltačs

Par kursu

Vai atceries to reizi, kad piedalījies diskusijā, kurā juties tā, it kā runātu ar sienu? Mēs visi esam piedzīvojuši situāciju, kurā liekas tik pašsaprotami, ka mums ir taisnība, bet otrs cilvēks mūs nedzird, nesaprot un mums nepiekrīt. Pat ja savu teikto esi pamatojis ar faktiem un loģiskiem izskaidrojumiem, otrs tāpat turas pie savas taisnības. Parasti tas abos rada nepatīkamas sajūtas un bieži arī satraukumu, vai šis būs traucēklis jūsu draudzībai un turpmākai savstarpējai komunikācijai? 


Šajā kursā par domāšanas metodēm, kas ļauj mums būt drošākiem, ka taisnība ir mūsu pusē. Par komunikācijas paņēmieniem, kuri mums palīdzēs panākt to, ka otrs cilvēks ieklausās mūsu viedoklī arī tad, ja tam nepiekrīt. Domāt kritiski nozīmē pielāgot savus uzskatus realitātei. Kā to sasniegt? Apgūstot zinātnē pielietoto metožu pamatus un apzinoties, kādas kļūdas mēs varam pieļaut savos spriedumos. Tas dos mums iespēju orientēties pat tādās tēmās, kurās neesam eksperti un varēsim gan sevi, gan citus pieķert domāšanas kļūdās, kuras pratīsim koriģēt. Pēc tam, kad būsim izpratuši, kā domāt, nepieļaujot kļūdas (vai, vismaz, būtiski samazinot to iespēju) ķersimies pie komunikācijas metodēm, kurās aplūkosim psiholoģijas un emociju lomu komunikācijā. Uzzināsim praktiskas metodes, ko pielietot, lai liktu sarunas biedriem nolaist emocionālos vairogus, kuri bieži tiek pacelti, ja otra puse mums nepiekrīt.


Savā laikā Plūtarhs ir teicis: “Prāts nav trauks kas jāpiepilda, bet malka, kuru jāpiešķiļ”


Mērķis

Apgūt kritisko domāšanu un komunikācijas paņēmienus faktu pasniegšanai.


Ieguvumi
  • spēja atpazīt aplamības tēmās, kurās neesat eksperts;

  • spēja pasniegt un analizēt argumentu;

  • praktiski paņēmieni efektīvai komunikācijai, it īpaši brīžos, kad sarunas biedrs negrib pieņemt faktus un loģiku;

  • izpratne par emociju lomu komunikācijā un spēja strādāt ar emocionāliem saspīlējumiem sarunas laikā.Darba metode

Teorija un praktiski vingrinājumi gan individuāli, gan grupās.


Mērķauditorija

Visi tie, kas vēlas attīstīt kritiskās domāšanas un argumentēšanas prasmi.


Programma

1. Loģikas kļūdas. Kā uz tām neuzķerties un nepieļaut pašiem.

Loģikas kļūdas izriet no nepilnībām mūsu domāšanā. Mēs tās bieži nepamanām, jo tās ir tik izplatītas, ka šķiet normāla daļa no diskusijas. 

Šajā sadaļā būs individuāls un grupu praktiskais darbs ar loģikas kļūdu atpazīšanu gan savos, gan citu cilvēku izteikumus. Apgūsiet veidus, kā uz tām reaģēt. 

2. Kā zinātniskais domāšanas veids atšķiras no ikdienišķas domāšanas.

Varētu šķist, ka ikdienai mums pietiek ar paļaušanos uz intuīciju un pedantiskākas domāšanas metodes varam atstāt zinātnei, taču zinātniskais domāšanas veids ir labākais līdzeklis reālās situācijas izprašanai. Zināt, kādi ir mūsu patiesie apstākļi ir noderīgi arī tālu ārpus zinātnes.

3. Pierādījumu veidi un kāda ir to ticamības hierarhija.

Mēs bieži dzirdam frāzi “pētījumi pierādījuši, ka…”. 

Šajā sadaļā par to, ka pētījumi mēdz būt dažādi un uzzināsim, kas vienu pētījumu padara vairāk vai mazāk ticamu par citu.

4. Kā veidot spēcīgu argumentu un kā to pasniegt, lai tas ir viegli saprotams.

  • Arguments ir pamatots izteikums. 

  • Argumenta veidi. 

  • Kā veidot labu pamatojumu argumentam. 

Šajā sadaļā būs grupu darbs argumentu veidošanā un pasniegšanā.

5. Kāda ir sinonīmu loma komunikācijā.

Vienu un to pašu informāciju var pasniegt dažādos veidos. Pat cenšoties būt objektīvi, mēs (un citi) bieži piešķiram emocionālu nokrāsu tam, ko sakām, paši to neapzinoties. 

Šajā sadaļā būs individuālais darbs piešķirot tekstam emocionālu nokrāsu.

6. Kā panākt, lai otrs cilvēks nolaiž emocionālās barjeras un ieklausās.

  • Kā atpazīt cilvēka tipu ar kuru runājam? 

  • Kā pasniegt informāciju tā, lai tā tiek pareizi uztverta?

  • Emocionālās barjeras sarunu laikā un kas mums jādara, lai otrs cilvēks tās nolaistu un ieklausītos mūsu argumentos.    

Par treneri

Juris Baltačs

Argumentācijas, kritiskās domāšanas un labākas komunikācijas treneris.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page