top of page

Kas ir ESG un kāpēc par to būtu jādomā uzņēmumiem?

2024. g. 16. maijs

Regulatīvā vajadzība un pieaugošā uzmanība


Lai veicinātu pāreju uz ilgtspēju visā ES, ir izveidots Eiropas Zaļā kursa investīciju plāns, kas ir vērsts uz klimata, vides un sociālajiem ieguldījumiem un ietver plašu rādītāju spektru, sākot no vides ietekmes līdz sociālajai atbildībai un uzņēmējdarbības vadībai. Šie kritēriji ir būtiski, lai novērtētu uzņēmuma kopējo veiktspēju un ilgtermiņa dzīvotspēju, un attiecīgi atvieglotu vai apgrūtinātu līdzfinansējuma pieejamību. Šajā saistībā EK regulas norāda, ka ilgtspējas integrēšana uzņēmējdarbības stratēģijās vairs nav tikai ieteicama, bet ir obligāta.


ESG ieviešanas priekšrocības


ESG principu ievērošana nav tikai par likumdevēju interesēm. ESG un ilgtspējas nozīme ir daudz plašāka; tā ir par uzņēmējdarbības nākotni, kurā dominē vides saglabāšana un sociālās apziņa. Tas ir par jauninājumiem un izaugsmes iespējām. Uzņēmumi, kas proaktīvi risina vides un sociālās problēmas, var atklāt jaunas tirgus iespējas, veicināt inovācijas un veidot izturīgus biznesa modeļus. Ieviešot tos, uzņēmumi var samazināt riskus, uzlabot zīmola reputāciju un piesaistīt plašāku investoru pulku. Turklāt patērētāji vēršas pie zīmoliem, kas atbalsta viņu vērtības, padarot ilgtspēju par galveno zīmola lojalitātes un tirgus konkurētspējas faktoru.


"Mūsdienu uzņēmumi dzīvo pieaugoša stresa un globālās konkurences apstākļos. ESG, līdzīgi kā ISO vai LEAN dod virzienu uzlabojumiem, kas ceļ uzņēmuma starptautisko konkurētspēju un iekšējo efektivitāti. Darbinieku iesaiste ESG principu ieviešanā var nodrošināt talantīgo darbinieku noturēšanu un motivāciju attīstīt uzņēmumu." TRIVIUMS treneris Pauls Irbins

Publisko un privāto investīciju mobilizēšana


Eiropas zaļā kursa mērķu īstenošanu veicinās arī ilgtspējīgi finanšu pasākumi, kas palielinās privātā sektora investīcijas zaļos un ilgtspējīgos projektos. Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns, izmantojot ES budžetu un ar to saistītos instrumentus, nākamajā desmitgadē mobilizēs ilgtspējīgus privātā un publiskā sektora ieguldījumus vismaz viena triljona euro apmērā. Šo mērķi īstenot palīdzēs programma “InvestEU”, kas Eiropas Savienībai nodrošinās būtisku ilgtermiņa finansējumu, piesaistot ievērojamus privātus un publiskus līdzekļus. Jau šobrīd, jaunuzņēmumiem, kas ir fokusēti uz ESG problēmu risināšanu, ir pieejams arvien lielāks finansējums.


ESG principu ievērošana un ilgtspējas prakses iemieso fundamentālu uzņēmējdarbības panākumu pārskatīšanu. Tas nozīmē pāreju uz ilgtspējīgu vērtības veidošanu investoriem, stakeholders un sabiedrībai kopumā.

Tāpēc TRIVIUMS piedāvā gan publisko kursu "Ievads ESG – ilgtspējīgu organizāciju pārvaldība" gan koorporatīvas apmācības uzņēmumiem, kurās sniegt dalībniekiem izpratni par ESG principiem un praktiskām stratēģijām to īstenošanai savās organizācijās. Ja vēlies kursu savam uzņēmumam, sazinies ar mums!


Atsauces:

Eiropas Komisijas regula: Eiropas zaļā kursa investīciju plāns 

bottom of page