top of page

Virtuālo komandu vadīšana

Ilgums

2 x 2 stundas

Treneris

Jolanta Armande

Par kursu

Attālinātai komunikācijai ir daudz priekšrocību – varam paspēt vairāk, netērējot laiku ceļā, varam aptvert un nodot informāciju lielākam cilvēku skaitam vienlaicīgi. Taču - šādai komunikācijai ir arī ļoti daudz risku un izaicinājumu. 

Vai un kā varam vadīt darbiniekus attālināti tikpat efektīvi kā klātienē? 


Šajās praktiskajās mācībās – par to, kādi ir attālinātās darbinieku vadīšanas izaicinājumi un kā tos pārvarēt: 

 • efektīvi komunicēt uzņēmuma mērķus un norises;

 • dot precīzu darba uzdevumu un kontrolēt izpildi;

 • motivēt un iesaistīt;

 • uzturēt enerģiju un veicināt sadarbību.


Mērķis

Sniegt dalībniekiem praktiskas idejas un paņēmienus, kā efektīvi vadīt darbiniekus ikdienā, ja nav iespējama tikšanās.


Ieguvumi
 • jaunas vadības metodes darbinieku iesaistes un motivācijas veicināšanai

 • praktiski attālinātas vadības rīki

 • ieteikumi un rīki katra individuālās problemātikas risinājumam


Darba metode 

Interaktīva, praktiska darba forma - kursā ir daudz diskusiju, grupu darbi, situāciju analīze.


NB! Būtiska kursa daļa ir pieredzes un viedokļu apmaiņa, tāpēc veiksmīgai norisei kursa gaitā aicināsim dalībniekus aktīvi iesaistīties. Pirms mācībām tiek veikta dalībnieku anketēšana, lai noteiktu mācību vajadzības un gaidas. 


Mērķauditorija

Vadītāji, kuru ikdienas komunikācija ar darbiniekiem notiek attālināti.


Programma

1. diena:

 1. Ievads. Iepazīšanās. Vienošanās par komunikācijas noteikumiem. Dalībnieku vajadzību aplis.

 2. Vadīšana no attāluma un klātienē. Kopīgais un atšķirīgais. Virtuālo komandu veidi un vajadzības, to vadīšanas īpatnības. 

 3. 10 baušļi attālinātā vadībā.

2. diena:

 1. Kas vadītājam jānodrošina virtuālajai komandai. Rīki šo vajadzību nodrošināšanai.

 2. Praktiskas idejas (tips&tricks) izaicinājumu pārvarēšanai:

 • Kā pārvarēt komandas izolāciju un uzturēt komandas garu?

 • Kā veidot uzticēšanos un skaidrību?

 • Kā sabalnsēt kontroli un empātiju?

 • Kā iesaistīt komandu jaunradē?

 • Kā palīdzēt sasniegt mērķus: kompetenču attīstība, atgriezeniskās saites sniegšanaa un panākumu svinēšana attālinātajā darbā.


3. Noslēgums, kopsavilkums un secinājumi.

Par treneri

Jolanta Armande

Starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi. Praktizējoša klīniskā psiholoģe, vadītāja un cilvēktiesību aktīviste.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page