top of page

Starpkultūru saskarsme

Ilgums

6 stundas

Treneris

Aleksejs Romanovs

Par kursu

Mūsdienās lielu organizāciju ikdiena ir attiecību veidošana ar kolēģiem, partneriem un klientiem, kas pārstāv vairākas kultūras. Tas rada iespēju jauna līmeņa sinerģijai, taču - ja neesam sagatavojušies, vai darbojamies tikai pēc savas vislabākās sirdsapziņas, neņemot vērā kulturālas atšķirības, arī pārpratumus un pat konfliktus.


Ņemot vērā, ka organizācijās dažreiz strādā profesionāļi no 30+ valstīm, mums nav un nebūs laika pētīt katru kultūru. Cits var teikt, ka tieši tāpēc pastāv organizācijas iekšēja kultūra, kurai darbiniekiem ir jāatbilst no pirmās dienas. Bet vai tiešām tā ir? Un ko darīt ar partneriem un klientiem? Vienam vissvarīgākais ir sekošana stingrai hierarhijai, citam - termiņi, vēl citam - pašsajūta un ģimene. Mums visiem ir dažādas vērtības, tomēr mēs nevaram tās likt augstāk par citu kultūru vērtībām. Ja mums ir jāpanāk rezultāts, nepieciešami konkrēti instrumenti, kā komunicēt tā, lai veicinātu savu ideju īstenošanu multikulturālā organizācijā ņemot vērā to, kas mums ir kopīgs, nevis atšķirīgs, un par to kā izvairīties no neskaidrības un nesaprašanās. Par to – šajā kursā.


Mērķis

Veidot profesionālas starpkultūru saskarsmes izpratni un prasmes, kā arī izprast savu lomu veiksmīgai biznesa sadarbībai.


Ieguvumi
 • izpratne par kultūras atšķirībām un efektīvām komunikācijas stratēģijām;

 • izpratne par proaktīvas uzvedības nozīmi;

 • uzlabotas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

 • atpazīti paša resursi, augstāka pašapziņa un motivācija.


Darba metode

Aktīvs un interaktīvs darba formāts, lai praksē izmantotu iegūtās zināšanas. Teorija, praktiskie vingrinājumi, diskusijas, situāciju analīze. Pirms apmācībām dalībnieki aizpildīs anketu par viņu individuālajām vēlmēm un vajadzībām, un komunikācijas gadījumiem no viņu pieredzes.


Mērķauditorija

Darbinieki, kuri ikdienā strādā ar kolēģiem un klientiem no dažādām valstīm.


Dienas struktūra:

1. Proaktīva uzvedība

 • Kas ir proaktīva uzvedība?

 • Kā proaktīva uzvedība ietekmē pašapziņas līmeni un dzīves kvalitāti?

 • Proaktivitāte – starpkultūru saskarsmes vadīšanas un kontrolēšanas instruments.

 • Covey ietekmes aplis – koncentrējoties uz ietekmes apli mēs efektīvi izmantojam savu enerģiju.

Dalībnieki analizē sevi saskarsmē ar klientiem, nosaka barjeras, kas mēdz ietekmēt sarunu ar klientu. Analizējam, kā proaktīvs fokuss palīdz risināt un pārvarēt šķēršļus. Diskusijas, praktiski vingrinājumi.

2. Četri kompetences posmi

 • Kādiem posmiem pieaugušie iet cauri, lai attīstītu un nostiprinātu jaunu prasmi.

Diskusijas, piemēri, dalībnieku pieredze.

3. Efektīva starpkultūru saskarsme

 • Pamata komunikācijas prasmes – klausīšanās (aktīva klausīšanās), jautājumu uzdošana (jautājumu veidi un šo veidu izmantošana, lai nodrošinātu efektīvu saziņu), empātija (pamatprasme pieņemt un pielāgoties dažādām kultūrām).

 • Daudzpusība – identificēt, atspoguļot, pārveidot.

 • Kultūru savstarpējās mijiedarbības pamatrādītāji.

Lomu spēle, lai ilustrētu pamata komunikācijas prasmes, aktivitāte "savienot kultūru ar īpašībām". Kā daudzpusība palīdz mums izvairīties no komunikācijas kļūdām. Grupas nodarbība.

4. Komunikācijas veidi

 • Agresīvs, pakļāvīgs un pārliecinošs.

 • Pārliecinošs komunikācijas veids noved pie WIN-WIN rezultāta.

 • Komunikācijas sastāvdaļas, kas veido atšķirību – ķermeņa valoda, balss tonis un vārdi (dažādos komunikācijas veidos – tiešā saskarsmē, e-pastos, skype, telefonsarunās).

5. Diplomātija un emocionāla inteliģence

 • Diplomātijas un emocionālas inteliģences pielietošana efektīvai komunikācijai.

 • Diplomātija emocionālo vajadzību apmierināšanai.

Par treneri

Aleksejs Romanovs

Biznesa konsultants, uzņēmējs, starptautiski sertificēts pārdošanas un klientu servisa treneris.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page