Projektu vadības pamati

6. mar
potcp
9:00-16:30
Klātienē

250.00 EUR

Cena bez PVN

Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas u.tml. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu jaudu šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par iesaisti un kritērijiem un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai. 

Kursa saturs veidots, lai izprastu un praktiski pielietotu gan “ūdenskrituma” (Waterfall) projektu vadības metodi, gan gūtu ieskatu Agile projektu vadības tehnikā nelielu un vidēju projektu vadībā.

Kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.

Ieguvumi:

 • izpratne par projekta būtību un metodēm tā organizēšanai;
 • izpratne par projekta vadīšanas principiem veiksmīga projekta realizācijai;
 • tehnikas, instrumenti un sistēmas projektu vadībā;
 • spēja laicīgi saskatīt izaicinājumus un riskus projektu vadībā, un metodes to vadīšanai;
 • atšķirības dažāda mēroga projektu vadībā; 
 • izpratne par komunikācijas un līderības nozīmīgumu projektu vadībā;
 • pamatprincipi projekta uzraudzībā.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Darba metode: aktīva un iesaistoša darba forma. Teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, individuālu un grupu darbu, diskusijām, situāciju analīzi.

Mērķauditorija: uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos.

Programma

1. Dažādas projektu vadības metodoloģijas (waterfall, agile).

2. Projekta dzīves cikls (fāzes).

3. Projekta uzsākšana.

 • Projekta mērķa definēšana.
 • Projekta komandas izveide un lomu definēšana.
 • Uzņēmuma vadības loma projektā.

4. Projekta plānošana.

 • Projekta uzsākšana ar komandu.
 • Projekta satura definēšana (kas projekta laikā jāizdara?).
 • Darba sadalījuma struktūra (WBS - work breakdown structure) izveide ar komandu.
 • “AS IS - TO BE” procesu plānošanas tehnika.
 • Projekta budžeta noteikšana un kontrole.
 • Plānu veidošana - komunikācijas plāns, risku vadības plāns un risku noteikšana.
 • Projekta plāna/laika līnijas izveide. Robežstabi (milestones).

5. Projekta ieviešana.

 • Projekta darbu koordinēšana, sekošana projekta plāna izpildei.
 • Komunikācija projekta komandai un uzņēmumam.
 • Komunikācijas un līderības nozīmīgums (aktīva klausīšanās, empātija, orientācija uz rezultātu, “labais tonis” - solījumu turēšana, augstvērtīgu materiālu sagatavošana, tikšanās minūšu veikšana un sekošana, sapulču/zvanu labais tonis u.c.).
 • Vienkārši svarīgas lietas – komandas enerģija, uzvaru svinēšana.
 • Izmaiņas projekta tvērumā – ko ar tām darīt?

6. Projekta slēgšana.

 • Projekta izvērtējums – vai mērķis sasniegts? Vai un kādas nobīdes bijušas laika plānā un budžetā? Kas izdevies labi, kas varēja izdoties labāk?
 • Projekta nodevumu sagatavošana.
 • Projekta komandas apbalvošana un svinības par godu paveiktajam darbam.
 • Dokumentu arhivēšana.

7. Atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

***

Ja vēlaties mācības savai komandai, programmas saturu un formātu iespējams pielāgot organizācijas vajadzībām un novadīt jebkurā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.

Radušies jautājumi? Uzrakstiet, un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Viss ļoti labi. Jauka pasniedzēja, brīva gaisotne.
  • Lielisks saturs.
  • Treneres kompetence augstā līmenī. 
  • Lieliski noorganizētas mācības pēc satura un kopumā. Paldies! 
  • Viss ļoti patika. 
  • Paldies! Viss patika. 
  • Ļoti patika piemēri no pieredzes. Paldies! 
  • Ļoti patika. Liels paldies!