top of page

Projektu vadības pamati

Ilgums

6 stundas

Treneris

Diāna Lauska

Par kursu

Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas u.tml. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu jaudu šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par iesaisti un kritērijiem un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai. 


Kursa saturs veidots, lai izprastu un praktiski pielietotu gan “ūdenskrituma” (Waterfall) projektu vadības metodi, gan gūtu ieskatu Agile projektu vadības tehnikā nelielu un vidēju projektu vadībā.


Mērķis

Sniegt pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.


Ieguvumi
 • izpratne par projekta būtību un metodēm tā organizēšanai;

 • izpratne par projekta vadīšanas principiem veiksmīga projekta realizācijai;

 • tehnikas, instrumenti un sistēmas projektu vadībā;

 • spēja laicīgi saskatīt izaicinājumus un riskus projektu vadībā, un metodes to vadīšanai;

 • atšķirības dažāda mēroga projektu vadībā; 

 • izpratne par komunikācijas un līderības nozīmīgumu projektu vadībā;

 • pamatprincipi projekta uzraudzībā.


Darba metode

Aktīva un iesaistoša darba forma. Teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, individuālu un grupu darbu, diskusijām, situāciju analīzi.


Mērķauditorija

Uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos.


Programma

1. Dažādas projektu vadības metodoloģijas (waterfall, agile).

2. Projekta dzīves cikls (fāzes).

3. Projekta uzsākšana.

 • Projekta mērķa definēšana.

 • Projekta komandas izveide un lomu definēšana.

 • Uzņēmuma vadības loma projektā.

4. Projekta plānošana.

 • Projekta uzsākšana ar komandu.

 • Projekta satura definēšana (kas projekta laikā jāizdara?).

 • Darba sadalījuma struktūra (WBS - work breakdown structure) izveide ar komandu.

 • “AS IS - TO BE” procesu plānošanas tehnika.

 • Projekta budžeta noteikšana un kontrole.

 • Plānu veidošana - komunikācijas plāns, risku vadības plāns un risku noteikšana.

 • Projekta plāna/laika līnijas izveide. Robežstabi (milestones).

5. Projekta ieviešana.

 • Projekta darbu koordinēšana, sekošana projekta plāna izpildei.

 • Komunikācija projekta komandai un uzņēmumam.

 • Komunikācijas un līderības nozīmīgums (aktīva klausīšanās, empātija, orientācija uz rezultātu, “labais tonis” - solījumu turēšana, augstvērtīgu materiālu sagatavošana, tikšanās minūšu veikšana un sekošana, sapulču/zvanu labais tonis u.c.).

 • Vienkārši svarīgas lietas – komandas enerģija, uzvaru svinēšana.

 • Izmaiņas projekta tvērumā – ko ar tām darīt?

6. Projekta slēgšana.

 • Projekta izvērtējums – vai mērķis sasniegts? Vai un kādas nobīdes bijušas laika plānā un budžetā? Kas izdevies labi, kas varēja izdoties labāk?

 • Projekta nodevumu sagatavošana.

 • Projekta komandas apbalvošana un svinības par godu paveiktajam darbam.

 • Dokumentu arhivēšana.

7. Atgriezeniskā saite.

Par treneri

Diāna Lauska

Sertificēta projektu vadītāja ar ilggadēju starptautisku pieredzi vērienīgu projektu vadībā dažādās nozarēs. Šobrīd vadošā datu un analītikas, kā arī mākslīga intelekta risinājumu projektu vadītāja KPMG Lighthouse Sweden, Latvia and Lithuania komandā.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page