top of page

Meistarklases konstruktīva dialoga veidošanā. 4 nodarbību cikls

Ilgums

4 x 3 stundas

Treneris

Edmunds Apsalons

Par kursu

Iemācīties sarunāties var tikai sarunājoties. Apgūt dialoga prasmi var tikai to praktizējot. 

Piedāvājam unikālu mācību pieredzi - konstruktīva dialoga simulācijas, lai sarunas formā apgūtu sarunu vadīšanas metodes un rastu atbildes uz jautājumiem:

 • Kādi nosacījumi ir jāievēro, lai veidotos atklāta un atvērta saruna?

 • Kāda ir konstruktīvas sarunas struktūra un secīgie posmi?

 • Kā praktiski realizēt katru no sarunas posmiem, sasniedzot vērtīgus rezultātus?

 • Ar kādiem vingrinājumiem patstāvīgi pilnveidot konstruktīvam dialogam nepieciešamās iemaņas?


Mērķi un ieguvumi
 • padziļināta izpratne par dialoga loģiku; 

 • pieredze aktīvi līdzdarboties konstruktīvā dialogā;

 • pilnveidotas sarunu veidošanas un vadīšanas prasmes; 

 • metodiski paraugi sarunu plānošanai un realizācijai;

 • praktiski instrumenti patstāvīgai prasmju uzlabošanai;

 • pamatota pārliecība par savām komunikatīvajām spējām.


Darba metode

Dialoga simulācijas spēles formā, praktiski vingrinājumi prasmju pilnveidošanai, metodisku instrumentu izveidošana un izmēģināšana, konkrētu piemēru analīze, sarunas. 


1. nodarbība – Konstruktīva dialoga principi un struktūra. 

2. nodarbība – Dialoga pirmais posms - konstruktīva domapmaiņa. 

3. nodarbība – Dialoga otrais posms - konstruktīva argumentācija. 

4. nodarbība – Dialoga trešais posms – kopēja risinājuma konstruēšana. 


Mērķauditorija

Jebkurš, kurš vēlas pilnveidot dialoga veidošanas prasmi ar pārliecību, ka

 • sarunājoties var sasniegt labāku rezultātu nekā strīdoties, 

 • sadarbojoties var sasniegt labāku rezultātu nekā cīnoties,

 • strīdos nekas nedzimst,

 • visas domstarpības var risināt arī sarunu gaitā.


Programma

1. KONSTRUKTĪVA DIALOGA principi un struktūra 

1.1. Kad saruna kļūst par konstruktīvu dialogu ? 

 • Runāšana kā sociāla rīcība pret sarunas partneri.

 • Dažādie runas veidi un to izvēles nosacījumi.

 • Konstruktīvas sarunas principi.

1.2. Kā konstruktīvs dialogs strukturējas?

 • Secīgie sarunas posmi un to uzdevumi. 

 • Informācijas saturs. Dziļā un aktīvā klausīšanās. 

 • Sarunas mērķi, uzdevumi un plāns.

2. KONSTRUKTĪVA DOMAPMAIŅA. 

2.1. Kāpēc mūsu paustajam viedoklim mēdz nepiekrist?

 • Pārpratumi komunikācijā un to novēršanas iespējas.

 • Viedokļa saprašanas nosacījumi.

 • Komunikatīvi korekts viedoklis un piekrišanas nosacījumi. 

2.2. Kā paust savu un uzklausīt pretējo viedokli?

 • Konstruktīvas viedokļa paušanas principi.

 • Konstruktīva reakcija uz nepieņemamu viedokli.

 • Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana. 

3. KONSTRUKTĪVA argumentācija

3.1. Kā saprasties atšķirīgu viedokļu gadījumos? 

 • Nosacījumi, lai puses saprastos.

 • Pierādoša un paskaidrojoša argumentācija.

 • Argumentu izvēles nosacījumi.

1.2. Kā vienoties diskutablos jautājumos?

 • Sarunas partneru pozīcijas, intereses, vajadzības. 

 • Sarunas partnerus vienojošais un šķirošais. 

 • Kompromisu un vienošanās metodika.

4. KOPĒJA RISINĀJUMA KONSTRUĒŠANA. 

4.1. Kā sadarboties ar citādo?

 • Konstruktīvas partnerības nosacījumi.

 • Dialogs kā kopīga domāšana.

 • Konstruktīvas jaunrades modeļi. 

4.2. Kā praktiski lietot konstruktīvu dialogu ikdienā?

 • Konstruktīva saruna ar grupu, sapulču vadīšana.

 • Dialoga iespējas rakstiskajā komunikācijā.

 • Meistardarbs: dialoga veidošana par kādu diskutablu jautājumu. 

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Radušies jautājumi? Jautājiet vai piesakieties sarunai un saņemiet atbildes vai individuālu sarunu sev ērtā laikā un formātā! Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!

Par treneri

Edmunds Apsalons

Konsultants un treneris starppersonu komunikācijas jomā ar vairāk nekā 15 gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page