top of page
Paaudžu dažādība ir iespēja
Paaudžu dažādība ir iespēja

Paaudžu dažādība ir iespēja

Šajā kursā apvienotas teorētiskās atziņas ar praktiskām stratēģijām vadītājiem, lai pilnveidotu prasmes: 1) vadīt ar pārliecību; 2) veicināt iekļaujošu sabiedrību; 3) veicināt efektivitāti un inovācijas; 4) vadīt ar nākotnes perspektīvu. Cena: 250€ + PVN

Vietu skaits ir aizpildīts
Apskatīt citus kursus

Laiks & vieta

2024. g. 05. jūn. 09:30 – 17:00

Rīga, Blaumaņa iela 11-13-12, Centra rajons, Rīga, LV-1011, Latvija

Par kursu

Kursu vada: Linda Saulīte

Lai veicinātu efektīvu un sabalansētu darba vidi, individuālo un komandas kopējo attīstību, nepieciešama izpratne par katras paaudzes skatījumu, vērtībām un darba stilu. Tas vairo savstarpējo uzticēšanos kā nozīmīgu elementu daudzpaaudžu komandas vadīšanā.

Šajā kursā apvienotas teorētiskās atziņas ar praktiskām stratēģijām vadītājiem, lai pilnveidotu prasmes:

 • vadīt ar pārliecību;
 • veicināt iekļaujošu sabiedrību;
 • veicināt efektivitāti un inovācijas;
 • vadīt ar nākotnes perspektīvu.

Mērķauditorija: Vadītāji un komandu vadītāji, kuri saskaras ar izaicinājumu vadīt komandas, kas ietver vairākas paaudzes.

Mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot vadīšanas prasmes, lai spētu veiksmīgāk izmantot savas vairāku paaudžu komandas potenciālu, nodrošinot organizācijas elastību un efektivitāti mainīgajā darba vidē.

Ieguvumi:

 • Izpratne par dažādu paaudžu vērtībām un motivācijām darba vidē;
 • Uzlabotas līderības prasmes;
 • Metodes efektīvākai komunikācijai;
 • Rīki un paņēmieni konfliktu risināšanai;
 • Pieejas inovatīvai komandas veidošana.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas

Grupa: līdz 12 dalībniekiem

Metodes:

 • mini lekcijas;
 • diskusijas;
 • praktiski vingrinājumi komunikācijas prasmju pilnveidošanai: tehniskas, pieejas un dažādu komunikācijas veidu prakse;
 • labās prakses piemēri;
 • praktiski vingrinājumi individuālās ietekmes izpratnei un nozīmei komandas attīstībai.

Programma:

1. Ievads paaudžu dažādībā. Dažādu paaudžu vērtības un darba stili.

 • Stereotipi un priekštati, kā tos atpazīt un risināt. Izpratne par paaudzēm un to kopīgām un atšķirīgām iezīmēm (baby boomers, x paaudze, millennials un z paaudze).
 • Motivācijas virzītājspēki un darba ētika. Stratēģijas un pieejas veiksmīgai saziņai un motivācijai ar dažādām paaudzēm. Labās prakses piemēri.
 • Stratēģijas efektīvai starppaaudžu vadībai. Vadības stili un to elastība dažādu paaudžu vadībai.

2. Komandas piederības un uzticēšanās nozīme.

 • Uzticēšanās un komandas attīstība dažādu paaudžu kontekstā.

3. No uzticēšanas līdz komunikācijai. Paaudžu dažādība un efektīva komunikācija komandā.

 • Komunikācijas veidu apzināšanās un pieņemšana. Paaudžu atšķirīgais un līdzīgais.
 • Atgriezeniskā saite: kā dot un saņemt sev un komandai labvēlīgi.

4. Paaudžu stipro pušu izmantošana. Zināšanu attīstība un apmaiņa.

 • Sadarbības metodes grupas projektiem un lēmumu pieņemšanai.
 • Mentorings un zināšanu apmaiņa no paaudzes paaudzē.
 • Inovatīvas pieejas mācībām un attīstībai.

5. Komandas dažādības un iekļaušanas nozīme.

 • Spēcīgs ES un spēcīga komanda. Mana ietekme un nozīme komandā.

Dalies

bottom of page