top of page
Efektīva vadītāja ABC. II līmenis
Efektīva vadītāja ABC. II līmenis

Efektīva vadītāja ABC. II līmenis

Darbs ar cilvēkiem vadītājiem ir izaicinošs. Tehnoloģiju attīstība, globalizācija, nošķirtība, nemitīgās pārmaiņas un darbinieku deficīts ir tikai daži no tiem. Tāpēc vadītāju prasmju attīstība kļūst par nepieciešamu un nepārtrauktu procesu. 10.okt. 9:30-17:00 11.okt. 9:30-17:00 Cena: 450€ + PVN

Laiks & vieta

2024. g. 10. okt. 09:30 – 2024. g. 11. okt. 17:00

Rīga, Blaumaņa iela 11-13-12, Centra rajons, Rīga, LV-1011, Latvija

Par kursu

Kursu vada: Jolanta Armande

Darbs ar cilvēkiem šodienas vadītājiem piedāvā arvien jaunus izaicinājumus. Tehnoloģiju attīstība, globalizācija, nošķirtība, nemitīgās pārmaiņas un darbinieku deficīts ir tikai daži no tiem. Līdz ar to vadītāju prasmju attīstība kļūst par nepieciešamu un nepārtrauktu procesu.

Šis mācību kurss veidots kā darbnīcu (workshop) kopums, kurās padziļināti tiks aplūkotas tēmas par: 

 • Emocionālo inteliģenci vadītāja darbā;
 • Grūtām situācijām darba izpildes vadīšanā;
 • Komunikācijas izaicinājumiem;
 • Vadītāja rūpēm par sevi un komandu.

Mērķis

Sniegt dalībniekiem padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvai darbinieku vadīšanai.

Ieguvumi

 • Izpratne par emociju nozīmi un to vadīšanu;
 • Pieejas konfliktu risināšanai;
 • Instrumenti produktīvākai komunikācijai ar darbiniekiem;
 • Pilnveidotas komandas vadīšanas prasmes;
 • Konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām situācijām ikdienas darbā.

Darba metode

Aktīva un iesaistoša darba forma, nodarbībā iekļautas diskusijas un situāciju analīze, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.

! Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei !

Mērķauditorija

Vidējā līmeņa vadītāji ar pieredzi un pamata zināšanām darbinieku vadīšanā.

Programma

1.diena

Emocionālā inteliģence vadītāja darbā.

 • Emocijas mūsu dzīvē. Kas ir emocionālā inteliģence un tās pamatprincipi.
 • Ko mums stāsta emocijas, to ietekme uz darba kvalitāti un ko ar tām darīt.
 • Emociju uztvere un izrādīšana darbā. Emocionāli inteliģents vadītājs, kolēģis, darbinieks. Emocionāli inteliģenta komanda.

Darba izpildes vadīšana: praktiskā nodarbība.

 • Darbs ar dalībnieku grūtām situācijām, analīze mazās grupās un kopā, diskusijas.

2. diena

Sarežģītas sarunas un vadītāja komunikācija. Sarunu modelēšana izspēlēšana, analīze.

 • Atgriezeniskā saite.
 • Konfliktu risināšana.
 • Sarunas par naudu.
 • Sarunas par motivāciju.
 • Toksiskā uzvedība un sarunas par to.
 • Kā sarunā praktiski savienot stingrību un cilvēciskumu.

Vadītāja rūpes par sevi un komandu.

 • Kā virzīt darbinieku \ komandu uz attīstību.
 • Kā virzīt darbinieku \ komandu uz rūpēm par saviem resursiem.
 • Kā pašam neizdegt.

Dalības maksā iekļautas pusdienas, kafija un uzkodas.

Dalies

bottom of page