top of page

Vizuālā vadība jeb LEAN tāfeles

Paaugstināt efektivitāti izmantojot LEAN metodoloģiju uzņēmumos, kuros kustībā ir redzami materiāli, tehnikas vienības un cilvēki, ir salīdzinoši vienkārši. Izaicinošāk ieraudzīt gan vērtības plūsmu, gan zudumus, kurus minimizēt ir vidē, kurā “materiāli” ir informācija, “tehnika” ir informācijas sistēmas un internets, un cilvēki savu laiku pavada pie datoriem vai sapulcēs. Tātad – klientam radītā vērtība nav fiziski ieraugāma.


Vizuālā vadība ir pieeja, kas, disciplinēti attēlojot informāciju un snieguma rādītājus, panāk maksimālu ietekmi uz uzņēmuma rezultātiem. Visbiežāk tās ir pazīstamas kā LEAN tāfeles.

Jo tālāk uzņēmuma darbība ir no iespējas savus procesus novērot fiziski, jo būtiskāka kļūst vizualizēšanas izmantošana efektivitātes paaugstināšanā. 


Vizualizēt ir iespējams praktiski it visu, kas uzņēmumā notiek. Svarīgi ir izvēlēties informāciju, kuru vēlaties komunicēt, noteikt vislabāko iespējamo veidu, kā to prezentēt un noteikti iesaistīt šajā izstrādes procesā cilvēkus, kuri turpmāk to izmantos ikdienā.


Pieredze liecina, ka, vizuālo vadību izmantojot, tikai sapulcēs vien pavadīto laiku var minimizēt pat trīskārši. Cik daudz laika spētu atbrīvot citām aktivitātēm jūsu uzņēmums?

Vizuālo vadību izmantojot, sapulcēs patērētais laiks fokusēti tiek veltīts tam, lai risinātu problēmas un ieviestu uzlabojumus. Kā papildus ieguvumi būtu minami, ka vizuālā vadība paaugstina darbinieku iesaistes līmeni un atbildības uzņemšanos par rezultātu sasniegšanu, kā arī tā ir iespēja darbiniekiem radoši izpausties. Vienlaicīgi procesu un rezultātu vienkārša, viegla un regulāra ieraudzīšana palīdz gūt gandarījuma sajūtu par paveikto, kas veicina kopējo darbinieku apmierinātības pieaugumu.


Veiksmīgu ieviešanu nodrošinās, ja vizualizētā informācija būs izkārtota redzamā vietā, tās atjaunošanas būs iespējama darbiniekiem arī bez vadības līdzdalības, tā aptvers fokusētu jomu un būs uz darbību orientēta.


Šis pamata rīks garantē augstu ROI (Return on Investment) – to ieviest ir salīdzinoši lēti un tas sniedz būtisku ietekmi uz rezultātiem.


Izmantojot vizuālās vadības pieeju tiks uzlabota komunikācija, veiksmīgāki rezultāti, paaugstināta darbinieku iesaiste un apmierinātība, un palielināta uzņēmuma efektivitāte

bottom of page