top of page

Vai zināji, ka darba vide ir sava veida kopdzīve?

Kopdzīve var būt veiksmīga tikai pie nosacījuma, ka katrs drīkst un var pasšrealizēties. Tomēr pastāv nemainīgi lielumi jeb nosacījumi, kurus jārespektē visiem. Arī uzņēmumā, kurā jūs strādājat ir tāpat. Katrs darbinieks ir unikāls - ar savām vēlmēm, ambīcijām, interesēm utt. 

Darbinieka uzplaukums var veicināt, akceptējot individuālās vērtības un ieviešot vērtībās orientētu personāla vadību


Katram no mums ir sava personīgo vēlmju, izpratnes, vajadzību saraksts. Realizējot to, mēs izjūtam gandarījumu, kas ir visspēcīgākā motivācija. Strādājot vienā uzņēmumā, mums jāspēj atklāt individuālās vērtības un jārada apstākļi, kuros vērtības tiek atbalstītas un respektētas.


Garīgā labklājība ir pamats darbinieka uzplaukumam

Tas ir radošās enerģijas pamats un jebkura uzņēmuma visaugstākā vērtība, jo no katra darbinieka individuāli ieguldītās enerģijas ikdienā, uzņēmums attīstās, pilnveidojas un pelna.


Vai zināji, ka Latvijas darbinieks ir pakļauts garīgās labklājības traucējumiem?

Pētījumi apliecina, ka starp tiem ir nogurums, pārslodze, nepatika pret darbu, dzīvesprieka trūkums, nedrošība par darba vietu, neregulāri un nepietiekoši atvaļinājumi.


Mūsdienās ir īpaši svarīgi darbiniekiem radīt garīgo labklājību veicinošu darba vidi, nodrošināt pārliecību un drošības sajūtu, veicināt individuālo uzplaukumu, atraisīt radošo enerģiju. Vērtībās orientēta personāla vadības sistēma paredz virkni principu, uzdevumu un kritēriju, kuri soli pa solim atklāj, kā to paveikt. Ir aprēķināts, ka vērtību nerespektēšana izmaksā dārgāk nekā investīcijas vērtību vadībā. 


Pievienojaties un ieviesiet arī jūs mūsdienīgu un inovatīvu metodi savā uzņēmumā!


Dace Bole - personāla vadības eksperte ar 20 gadu praktisko pieredzi. Vērtībās orientētas personāla vadības sistēmas modeļa autore.

bottom of page