top of page

Rasmuss Filips Geks konferencē Celtspēja

2019. gada sabiedrības vadītāju konferencē Celtspēja Rasmuss Filips Geks runāja par organizācijas lomu kritiskās domāšanas veicināšanā, akcentējot, ka kritiski domājošas organizācijas novērš kļūdas pirms tās ir notikušas un dara to ar procesu palīdzību. Rasmuss sniedza piemērus bieži sastopamām kļūdām, kuras iespējams novērst ieviešot procesus - intervējot cilvēkus, uzstādot mērķus, paļaujoties uz personīgo pieredzi un pārvērtējot savas spējas.


Sarunu studijā Rasmuss atbildēja uz jautājumiem:

  • Kas ir kritiskā domāšana?

  • Vai to var viegli apgūt?

  • Kā orientēties lielajā informācijas gūzmā?

bottom of page