top of page

Pieaugušo mācības – virzītājspēks uz pārmaiņām, attīstību un labsajūtu

Dzīvē nekas nestāv uz vietas, viss “plūst un mainās”. Tāpēc atkarībā no tā, kas mēs esam, kur mēs esam, ko mēs darām un kur vēlamies nonākt, mums ir jātiek līdzi pārmaiņām. Mūsu motivācija un spēja būt atvērtiem, mācīties, pilnveidoties un virzīties uz priekšu nodrošina pastāvīgu attīstību, attiecīgi iespējas realizēties un vairot labsajūtu. Ja nevirzāmies uz priekšu, diemžēl, virzāmies atpakaļ, jo nekas dzīvē nestāv uz vietas.


Pieaugušo mācības nodrošina šo virzību un ieņem milzīgu nozīmi. Mācību mērķis ir ne tikai jaunu zināšanu un prasmju gūšana, bet arī motivēšana, iedvesmošana, attieksmes, domu un ieradumu analizēšana. Tādēļ mācību process ar pieaugušajiem ir ārkārtīgi dziļš, komplicēts un vērtīgs.


Mana pieredze rāda, ka vēl joprojām bieži mācībās uzsvars tiek likts uz informācijas nodošanu – prezentācijas un prezentēšanas kvalitāti. Tam noteikti ir nozīme, tikai pakārtota. Prasme pasniegt informāciju ir tikai viena no daudzajām kompetencēm, kas būtiskas pasniedzējam, kurš strādā ar pieaugušajiem. Ja prezentēšana būtu galvenā prasme, tad mēs varētu rēķināties ar aizraujošu un interesantu stāstījumu mācībās. Izklausās labi! Tikai … vai tas būs efektīvi, lai sasniegtu mērķi? Pamatā mērķis ir, lai pieaugušie sadzird, izprot, pieņem un, galvenais, pielieto turpmāk. Principā, mēs vēlamies, lai mācības mudina cilvēkus mainīt kādus ieradumus vai izveidot jaunus ieradumus, kas būs viņu uzvedības pamatā. Cik viegli tas ir? Un vai kāds pasniedzējs to spēj izdarīt ar perfekti pārdomātu prezentāciju? Atkal… ja tā būtu, viss būtu vienkārši.


Pieaugušie analizē, salīdzina, vērtē un pieņem vai nepieņem, balstoties uz savu pieredzi, vērtībām, pārliecībām, attieksmi, zināšanām un pat aizspriedumiem. Tātad pieaugušo mācību procesā pasniedzējam jābūt gatavam, spējīgam un gribošam strādāt ar šo visu kopumu. Tas ir lielais izaicinājums, kas pieaugušo mācību procesu padara komplicētu. Tātad pasniedzējam jābūt varošam jautāt, klausīties, strādāt ar atbildēm, vadīt diskusiju uz mērķi, lai informāciju nevis vienkārši nodotu, bet rosinātu dalībniekus pašus par to aizdomāties, iedziļināties, izprast un pieņemt lēmumus par tālāko pielietošanu vai arī nē.

Tieši šīs kompetences nosaka, vai pieaugušo mācību pasniedzējs ir efektīvs savā darbībā, vai būs pieaugušo mācības vai tikai prezentācija.


Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece, profesionāla klientu servisa, iekšējo treneru un pārdošanas prasmju trenere

bottom of page