top of page

Labbūtības sešas būtības - Jolanta Cihanoviča. Konference ''Pasaule Organizācija Es''

Šodien kā nekad agrāk uzņēmumi ir norūpējušies par savu darbinieku iesaisti un produktivitāti. Kā nodrošināt, lai mūsu labākie darbinieki neļaujas pārvilināties pie konkurentiem? Kā panākt, lai mūsu “zvaigznes” strādā ar maksimālu atdevi? Ko darīt, lai darbinieki neizdeg? Kas palīdz sasniegt augstu rezultātu ilgtermiņā?


Nereti uzņēmumiem nākas konstatēt, ka ieguldījums dažādās motivācijas sistēmās – atalgojumā, sociālās garantijās, labos darba apstākļos, dažādos profesionālos un personības attīstības kursos - nenes gaidīto rezultātu. Cilvēki ātri pierod pie labumiem, pieņem tos, kā pašus par sevi saprotamus, un tomēr zaudē interesi un motivāciju, izdeg, nejūtas iesaistīti un apmierināti. 


Organizācijas labklājība aplūkojama vairākos līmeņos. No vienas puses, tā ir organizācijas jeb uzņēmuma atbildība konsekventi atbalstīt un veicināt darbinieku iesaisti, motivāciju, proaktivitāti un produktivitāti. No otras puses (kas nereti tiek aizmirsts) - paša darbinieka atbildība, attieksme pret darbu, vēlme un spēja motivēt sevi, rūpēties par savu resursu uzturēšanu un attīstību. Produktivitātes un ilgtspējas atslēga ir mijiedarbībā!

Mēs kā vadītāji ļoti daudz varam darīt savas organizācijas labklājībai, arī ierobežota budžeta apstākļos. Reizēm izmaiņas maksā ļoti maz vai pat neko, taču rada milzīgu ietekmi un nes rezultātu. 


Aicinām iepazīties ar sešām savstarpēji saistītām dimensijām – ķermenis, emocijas, domāšana, kompetences, attiecības un jēga. Tās ir dimensijas, par kurām jāparūpējas gan organizācijas ietvaros, gan pašam personīgi, lai nodrošinātu labbūtību.

Ja rodas interese par labbūtības veicināšu savā organizācijā, tad variet iepazīties ar Jolantas Cihanovičas programmu "Organizācijas labklājība (labbūtība,well-being): kā to veicināt?", kuru variet realizēt korporatīvi. Programmu varam pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.


TRIVIUMS konferencē vadītājiem ''Pasaule Organizācija Es'' uzstājās 10 izcilas personības un līderības eksperti. Viņi runāja par nākotnes pasauli, organizāciju izaicinājumiem un līderu iespējām, vadot sevi un citus.
bottom of page