top of page

Līdzfinansējums digitālo prasmju attīstības apmācībām

2024. g. 18. jūn.

TRIVIUMS piedāvātajām apmācībām ir pieejams ES investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" līdzfinansējums mikro, mazo, vidējo un lielo komersantu darbiniekiem.


Līdzfinansējums sedz mācības šādās jomās: digitālais mārketings; ražošanas procesu automatizācija un digitalizācija; uzņēmējdarbības procesu digitalizācija; digitālo risinājumu ieviešana un pārvaldība; digitālie pārdošanas risinājumi; digitālo prasmju attīstība; prezentāciju sagatavošana.


Tas nozīmē, ka ir iespējams saņemt atbalstu šādiem koorporatīvajiem kursiem:

- Izcilas klientu pieredzes veidošana un digitālās platformas tās nomērīšanai

- Digitālo paradumu veidošana

- Dizaina domāšana un digitālie rīki tās prototipēšanai

- Attālinātā klientu konsultēšana

- Kā veiksmīgi strādāt hibrīdmodelī?

- Virtuālo komandu vadīšana

- Projektu vadības pamati un mūsdienīgi digitālie projektu vadības rīki

- Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot

- Efektīva laika plānošana un darba organizēšana: teorija, prakses un digitālie rīki

- Mākslīgais intelekts: kas tas ir un kā to lietot?

- Mākslīgā intelekta rīki

- Prezentācijas veidošana


Piedāvātā atbalsta apmērs:

Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām;

Vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām;

Lielajiem komersantiem – 50%.


📨 Ja vēlies saņemt vairāk informācijas par līdzfinansējumu vai personalizētu piedāvājumu augstākminētajās apmācību jomās, sazinies ar mums! 


Saistošā informācija:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529

Komisijas regula Nr. 651/2014

Komisijas regula Nr. 2023/2831


bottom of page