top of page

Krista Vāvere konferencē "Cilvēkfaktors" ar tēmu “Līdzsvara treniņš grūtai sarunai''

Krista Vāvere uzstājās ar stāstu "Līdzsvara treniņš grūtai sarunai".

Krista par savu stāstu saka: “Pirms sarunas varam izdomāt laipnākos vārdus, bet, kad pienāk grūtais brīdis, miers dažās sekundēs saļogās, labie nodomi sabrūk. Vai šo mirkli varam pamanīt, piedzīvot lēnāku, lai pagūstam mieru un sarunu nosargāt?”


Krista dalījās, ka sarežģītā sarunā svarīga ir apzinātība un spēja klausīties. Apzinātība ir instruments, ar kuru mēs varam stāties pretī automātiskumam. Trenere pieminēja trīs soļus, kuri tuvina mūs visus līdzsvarotākām sarunām. Tie ir:

  1. Nodoms (nodomu formulēšanā skats uz iekšu);

  2. Ķermeniskā apzinātība;

  3. Elpas apzinātība.

Neaizmirstam par pauzi. Pauze ir grūto sarunu superspēja.


Krista Vāvere ir ieredzējusi mediju komunikācijas un prezentāciju prasmju trenere, konsultante, žurnāliste ar vairāk nekā 25 gadu praktisko pieredzi. Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2010. gada. Vada prezentācijas un mediju treniņus latviešu un angļu valodā.


Kristas vadītie treniņi un kursi ir vieni no pieprasītākajiem. Dalībnieki gan treneres kompetenci, gan saturu novērtē ļoti augstu, parasti 10 no 10 ballēm.
bottom of page