top of page

Ko nozīmē būt Agile un strādāt Agile?

Arī 20 gadus pēc Agile principu definēšanas darbam komandās vēl joprojām trūkst izpratnes par to, ko īsti nozīmē komandai būt Agile un strādāt Agile veidā. Nereti pats vārds Agile tiek lietots nevietā - vienkārši simbolizējot elastīgumu, bet neieviešot nekādas izmaiņas nedz komandu sadarbības procesā, nedz arī to domāšanas veidā. Vēl viena galējība ir uztvert Agile darba pieeju kā maģisko risinājumu visām organizācijas problēmām. Taču, sākot ieviest Agile darba metodes, nereti seko vilšanās un automātiski tiek vainota pati metode nevis iesīkstējusī organizācijas kultūra, kas nepieļauj nekādas būtiskas pārmaiņas.


Lai kliedētu šaubas un vairotu izpratni par Agile darba pieeju, šajā Facebook LIVE pasākumā Agile treneris Jānis Dirveiks pastāstīja par to:

 • Kas ir Agile?

 • Kādi ir galvenie ieguvumi strādājot Agile?

 • Kad pielietot Agile un kad to labāk nedarīt?

 • Kādi ir iespējamie riski strādājot Agile?


Jānis sniedza atbildes arī uz klausītāju iesūtītājiem jautājumiem:

 • Vai ir nozares, kurās vislabāk izmantot Agile un kurās pilnīgi noteikti tas nederēs? 

 • Esmu dzirdējis, ka veicot projektu vadību ar Agile, jāveido specifiskāk komandas sastāvs.

 • Kā tā veidojas? Kā tas atšķiras no ierastā?

 • Vai strādājot ar Agile, visiem jāiziet kursi, lai saprastu kā strādā Agile, vai der, ka tikai viens iziet kursus? Vai vērtīgāk tomēr, ka visi?

 • Kā Agile strādā hierarhija? Un kā strādā vadītāja - padotā attiecības Agile?

 • Vai līdz ar komandas mainību var kaut kas izmainīties Agile strādāšanā?

 • Ko darīt, ja ir šī pretestība Agile pieejas ieviešanā?

 • Kā Agile stilā atbildības sadalās starp biznesa struktūrvienībām un IT? Par ko katram vajadzētu atbildēt un cik tālu atbildībās stiepjas robeža?


Jānis Dirveiks ir sertificēts Agile praktiķis un treneris.TRIVIUMS vada Agile un projektu vadības treniņus.


Iegūstiet atbildes uz šiem jautājumiem, noskatoties sarunu ar Jāni. 
bottom of page