top of page

Kāpēc darbinieku psiholoģiskā drošība ir tik nozīmīga?

Psiholoģiskā drošība ir tad, kad darbinieki jūtas pārliecināti, ka netiks sodīti vai pazemoti par dalīšanos ar idejām, jautājumu uzdošanu, kļūdīšanos un bažu izteikšanu. Šādi darbinieki jūtas droši uzņemties jaunus darba pienākumus, pieņemt lēmumus un uzņemties vairāk riskus, piemēram, realizēt jaunas idejas. Kā arī, lūdz atgriezenisko saiti, kas ir ļoti būtiska izaugsmei.


Ja darbinieki nejūtas droši, tas ietekmē gan indivīda labsajūtu un motivāciju, kas ietekmē produktivitāti, kā arī šis cilvēks nespēj pilnībā iesaistīties veicamajā darbā, viņš distancējas no apkārtējiem. Tas ietekmē ne tikai viņu, tas ietekmē komandas sniegumu un beigu beigās biznesa rezultātus.


Olga Dzene saka: ''Komandas ar augstu psiholoģiskās drošības pakāpi demonstrē augstāku snieguma līmeni un zemāku starppersonu konfliktu līmeni''.

Un kā ir Jums, vai jūtaties psiholoģiski droši? Vai jūsu uzņēmumā tiek pievērsta uzmanība darbinieku psiholoģiskai drošībai?

bottom of page