top of page

Kādas līderības prasmes ir svarīgākās šodienas vadītājam, lai motivētu, iedvesmotu un virzītu savu komandu?

Šodienas vadītāja loma ir būtiski mainījusies – samazinājusies kontroles un uzraudzības funkcija, priekšplānā izvirzot divvirzienu komunikāciju un patiesu ieklausīšanos, komandas atbalstīšanu, virzīšanu, iedvesmošanu un saliedēšanu. Vadītājs vairs nav pārāks, viņš ir kopā ar visiem – cilvēcīgs, spējīgs un ieinteresēts. Tā ir būtiska domāšanas maiņa, kas pieprasa jaunu prasmju un iemaņu attīstīšanu.


Kādas līderības prasmes ir svarīgākās šodienas vadītājam, lai motivētu, iedvesmotu un virzītu savu komandu?

  1. Atbalsta sniegšana komandas biedriem, lai viņi var attīstīties, nevis tikai izdzīvot.

  2. Izaugsmes domāšanas veicināšana.

  3. Padoto attīstīšana, izmantojot koučinga metodes.

  4. Līderības attīstība visos komandas biedros.

  5. Psiholoģiski drošas vides veidošana.

  6. Prast sevis apzināšanos, demonstrēt to.

  7. Praktizēt līdzjūtīgo un reflektīvo līderību.

bottom of page