top of page

Kāda ir Jūsu līderības pieeja?

Par karsto tēmu darbavietā beidzamajos gados kļuvusi gan izdegšana, gan tās pretstats – labbūtība (well-being). Un to ietekmē tiešā vadītāja attieksme, kurai būtu jābūt atbalstošai, iekļaujošai un sadarbībā vērstai.Laiki mainās, katrs laiks prasa savas pieejas un kompetences. Līdz ar pandēmiju, cilvēki cieš vairāk un smagāk, tādēļ sācies laiks, kurš prasa līderim būt līdzjūtīgam. Šī līderības pieeja palikusi par nepieciešamību. Ieguvēji ir visi – gan pats līderis, gan viņa sekotāji.

Taču, pat ja šī pieeja ir kļuvusi par nepieciešamību, tā tomēr nav vienīgā, kādu iespējams piekopt.


Līderības eksperte Olga Dzene radījusi rakstu sēriju, kurā dalījās ar populārākajām līderības pieejām – transformatīvo, autentisko, atzinīgoiekļaujošo un iepriekš jau pieminēto – līdzjūtīgo.


Šie raksti ir iespēja noskaidrot vairāk par citām līderības pieejām, tās plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām kompetencēm, metodēm un stratēģijām. Jūs varat paanalizēt sevi, lai saprastu, kuru līderības pieeju esat izvēlējies/-usies. Vai arī, Jūs varat ‘’pielaikot’’ katru no pieejām, saprast, kurā jūtaties viskomfortablāk un kura ir vispiemērotākā tieši Jums. Kad līderības pieeja izvēlēta, atliek saprast, kādas prasmes nepieciešams attīstīt, kāda metodes pielietot, lai iegūtu vēlamos rezultātus.


Efektīvs līderis ir tas, kuram ir daudz sekotāju. Tas ir atkarīgs no paša līdera, vai telpa piepildīsies ar sekotājiem vai nē.

bottom of page