top of page

Kā izmantot pilnu vadītāja potenciālu?

Jūsu uzņēmumā notiek pārmaiņas un vadītāji netiek tām līdzi?Jūsu uzņēmums aug, strauji pieaug darbinieku skaits un strauji pieaug vadītāju skaits bez atbilstošam prasmēm (vadītāji paaugstināti no speciālistiem)?Jūsu darbinieki ir neapmierināti, pārslogoti, izdeg un iet prom no jūsu uzņēmuma? Jūsu uzņēmums vēlas saglabāt un attīstīt problemātisko vadītāju, taču nezinat, ko un kā turpmāk darīt?


Šīs ir tikai dažas no problēmām, ko risina vadītāja kompetenču novērtēšana. Bieži vien radušo problēmu risinājumi nav tik acīmredzami. Piemēram, darbinieku neapmierinātība bieži vien tiek risināta ar komandas treniņu, taču ne vienmēr tas būs risinājums vai risinājums ilgtermiņā. Darbinieku aiziešanai no uzņēmuma bieži vien arī netiek atrasts patiesais cēlonis. Un ja cēlonis netiek atrasts, darbinieku aiziešana turpināsies. Vadoties pēc TRIVIUMS ekspertu pieredzes un novērojumiem, pēdējos gados darbinieku aiziešanai izplatīts cēlonis ir tiešais vadītājs. Kāpēc? Iemesli ir visdažādākie, sākot no, ka vadītājs nespēj sniegt atgriezenisko saiti par paveikto darbu līdz tam, ka vadītājs slikti izturās pret darbinieku jeb bosings. 

Lai saprastu patieso iemeslu un to risinātu, tam bieži nepieciešams piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kurš izvērtēs radušos problēmu un sniegs iespējamos risinājumus. 


Ko darīt situācijās, ja vēlaties izmantot pilnu vadītāja potenciālu, lai kopīgi virzītos uz biznesa mērķu sasniegšanu? Mēs piedāvājam investēt vadītāju kompetenču novērtēšanā un attīstībā. TRIVIUMS līderības attīstības eksperte Olga Dzene ir ar lielu pieredzi un to veikusi gan Latvijas, gan ārpus Latvijas vadošo uzņēmumu valdes, augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem. 

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centrs ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu redzējumu par vadītāja stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām. Novērtēšanas process ir intensīvs sevis analīzes darbs eksperta vadībā ar standartizētām, ticamām un starptautiski atzītām novērtēšanas metodēm. Zemāk varat iepazīties ar procesa aprakstu.


Investējot jūs iegūsiet:

  • objektīvu, salīdzināmu informācija par esošo vadītāja kompetenču līmeni;

  • precīzi noteiktas attīstības vajadzības;

  • bāzi tuvāko attīstības soļu un nepieciešamo investīciju plānošanai;

  • iespēju talantu identificēšanai, efektīvākai potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai;

  • iespēju uzņēmuma vērtību un līderības standartu iedzīvināšanai;

  • lielāku novērtējamo iesaisti un motivāciji, paaugstinātu efektivitāti un jaudu.


Vadītāja ieguvums:

  • tūlītēja eksperta atgriezeniskā saite par savām stiprajām un attīstāmajām pusēm;

  • lielāka apzinātība, izpratne par savu potenciālu;

  • skaidrība par tuvākajām attīstības zonām/individuāls attīstības plāns;

  • lielāka iesaiste un augstāka motivācija attīstībai.bottom of page