top of page

Kā būt sarežģītos laikos? / Linda Saulīte

11. novembrī norisinājās Facebook LIVE pasākums, kur kopā ar Lindu Saulīti runājām par tēmu “Kā būt sarežģītos laikos?”.


Nezināmais, neskaidrība un pārmaiņas – trīs raksturīgākie vārdi beidzamā laika notikumiem un norisēm darba vietā un sabiedrībā. Nekad iepriekš pārmaiņas nav bijušas tik intensīvas, īsā laikā koncentrētas un gandrīz visus mūs ietekmējošas, kā tas ir pašlaik.


Resilience jeb iekšējais spēks, motivācija, tolerance pret neskaidrību, stresa noturība un spēja uzņemties atbildību, šobrīd tiek prasīta no jebkura. Daudziem tā ir pavisam jauna pieredze.


Resilience līmenis mūsos nosaka, kādi esam kā vadītāji un darbinieki grūtos apstākļos, kā reaģējam un kā darbojamies sarežģītos laikos, kādi esam kā kolēģi un kādi esam kā komanda.


1. daļā Linda pastāstīja.

 • Kas ir resilience?

 • Kā iegūt iekšējo spēku un izturību. Kā to noturēt?

 • Kā atjaunot šo spēku situācijās, kad apkārtējie apstākļi var būt gana sarežģīti, dinamiski un pieprasoši?

 • Kādi ir ieguvumi no izturības un iekšējā spēka ilgtermiņā?


2. daļā Linda sniedza atbildes uz iepriekš atsūtītajiem klausītāju jautājumiem. 

 • Daudz tiek runāts, kā audzēt sava paša izturību. Vai vadītājam ir kādi veidi/rīki, kā audzēt savas komandas izturību?

 • Vai vadītājs drīkst savai komandai teikt/atzīties, ka viņam pašam ir grūti? Ka pats nezina? Jeb tas ir jāslēpj un to nedrīkst pārāk uzsvērt? 

 • Kādi būtu galvenie pašpalīdzības rīki/instrumenti? 

 • Vai izturību ir iespējams attīstīt? Kā var palīdzēt tajā koučinga pielietojums? 

 • Linda, pastāsti savu pieredzi, kur tu esi piedomājusi par resilience savā komandā? Kā tas strādāja?   

 • Kā vadītājs var palīdzēt attīstīt resilience savos darbiniekos? 

 • Linda, kā tu pati atjauno savus iekšējos resursus?

 • Kādas metodes vai rīkus tu pielieto ikdienā, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, taču tev nepieciešams virzīties uz priekšu, lai gan negribi.


Linda Saulīte ir augstākā līmeņa vadītāja, starptautiski sertificēta biznesa, vadības un izaugsmes trenere. Šobrīd vada starptautisku mediju un komunikāciju aģentūru "Dentsu Latvia”. Resilience jeb izturības un spēka līderības virziena attīstītāja Latvijā. TRIVIUMS vada autentiskās līderības, personīgā zīmola, komandu, stratēģiju un inovāciju attīstīšanas kursus, sniedz individuālās un komandas koučinga sesijas.bottom of page