top of page

Autentiska līderība

Neatkarīgi no tā – par vadītāju esat paaugstināts nesen vai arī esat jau ilgstoši šajā statusā –, jums var būt grūti precīzi aprakstīt, ko nozīmē būt labam vadītājam vai līderim. Veiksmīgam vadītājam piemīt daudz spēcīgu īpašību, tomēr mēs biežāk uzskaitām tādas acīmredzamas rakstura īpašības kā iedvesmojošs, pārliecināts un harismātisks. Bet ko nozīmē būt autentiskam līderim?


Lai gan ideja par autentisku līderību nav jauns jēdziens, jo tās saknes meklējamas sengrieķu filozofijā, kas apgalvoja, ka autentiskums ir svarīgs esamības stāvoklis un tas ļauj kontrolēt savu likteni, un arī Šekspīra darbos ("Esi patiess sev," saka Polonijs "Hamletā"), tā noteikti ir viena no jaunākajām un progresīvākajām līderības teorijām.


Kas ir autentiska līderība?

Terminu "autentiskā līderība" izmantoja Bils Džordžs (Bill George) trāpīgā vārdā nosauktajā grāmatā "Autentiskā vadība: No jauna atklāt noslēpumus, lai radītu paliekošu vērtību", kas izdota laikā, kad organizācijās "Enron" un "WorldCom" notika vairāki skaļi skandāli. "WorldCom" bija amerikāņu telekomunikāciju uzņēmums, kas bāzējās Virdžīnijā. 2002.gadā tika atklāts, ka "WorldCom" fiktīvi palielinājis savus aktīvus par gandrīz 11 mljrd. Amerikas Savienoto Valstu (ASV) dolāru, padarot to par vienu no visu laiku lielākajiem grāmatvedības skandāliem. "Enron Corporation" bija ASV enerģētikas, preču un pakalpojumu uzņēmums Hjūstonā, Teksasā. Vienā no lielākajiem grāmatvedības skandāliem 2001.gadā tika atklāts, ka uzņēmums ir izmantojis grāmatvedības nepilnības, lai slēptu miljardu dolāru lielos parādus, vienlaikus palielinot uzņēmuma ienākumus.

Šie korporatīvie noziegumi radīja plašu sašutumu sabiedrībā, izraisot spēcīgu vēlmi pēc tādiem līderiem biznesā, kam cilvēki varētu uzticēties. Diemžēl nekas kardināli nav mainījies un līdzīgas situācijas mēdz atkārtoties.


Sūzanas Hārteras (Susan Harter) definīcija Pozitīvās psiholoģijas rokasgrāmatā (2002) norāda, ka autentiskums prasa, lai cilvēka domas un jūtas atbilstu viņa darbībām. Autentiska līderība ir stils, kurā vadītāji rīkojas patiesi, apzinīgi un caurspīdīgi, atbilstoši tam, kas viņi ir kā indivīdi. Autentisks līderis spēj savos darbiniekos veicināt lojalitāti un uzticēšanos, konsekventi parādot, kas viņš ir kā personība un kā viņš jūtas par savu darbinieku sniegumu.


Pētījumi liecina, ka autentiska vadība ir vissvarīgākais darbinieku apmierinātības ar darbu un darbinieku laimes izjūtas darbā prognozētājs. Tiek uzskatīts: ja tiek veicināts autentiskums organizācijas vadītājos, darbinieku produktivitāte palielinās par 20%, komunikācija komandā kļūst atklātāka, darbinieku iesaiste un motivācija palielinās, jo komandas locekļi jūt, ka viņi var droši paust un veiksmīgi risināt savas bažas. Tas kopumā veicina veselīgu, psiholoģiski drošu uzņēmuma kultūru un faktiski rada pozitīvu tēlu organizācijai un zīmolam tirgū.


Autentiskai līderībai ir četras galvenās sastāvdaļas:

 • pašapziņa;

 • līdzsvarota domāšana;

 • attiecību caurspīdīgums;

 • iekšējā morālā perspektīva.


Pašapziņa

Pēc emocionālās inteliģences teorijas autora Dāniela Golemena (Daniel Goleman) domām, pašapziņu veido trīs galvenie elementi, proti:

 • emocionālā apzināšanās, kas ir savu emociju izzināšana un izpratne;

 • precīzs pašvērtējums, kas ir apziņa par savām stiprajām un vājajām pusēm;

 • pašpārliecinātība, kas ir savas pašvērtības izpratne.

Autentiski līderi novērtē savas vājās un stiprās puses un vērtības, lai būtu patiesi un godīgi ar komandas locekļiem. Pašapziņas praktizēšana ietver arī pašrefleksiju, atgriezeniskās saites pieprasīšanu un darbinieku jūtu apzināšanos.


Līdzsvarota domāšana

Autentiski līderi uz lietām skatās ar mierīgu un konsekventu pieeju, pirms rīcības izsverot visu viņu rīcībā esošo informāciju. Pieņemot lēmumus, šie līderi ir gatavi apšaubīt sevi un atzīt citu cilvēku taisnību. Tieši tāpēc viņi ņem vērā dažādas perspektīvas un viedokļus – gan tos, kas atbilst viņu viedoklim, gan pretējus.

Pēc lēmuma pieņemšanas viņi ar komandu apspriež, kā ieguvuši šādu secinājumu, izskaidrodami faktus un loģiku. Šāda veida līdera domāšana mudina darbiniekus droši dalīties savos viedokļos un pieredzē, palīdz izvairīties no iespējamiem konfliktiem un atrast vislabākos risinājumus.


Attiecību caurspīdīgums

Autentiskie līderi ir gatavi būt tieši un caurspīdīgi savās attiecībās darba vietā, kā arī ir godīgi, daloties savās domās un jūtās. Tas var ietvert konstruktīvas kritiskās atgriezeniskās saites piedāvāšanu komandas locekļiem, kā arī godīgu atzīšanu, ja viņi paši ir kļūdījušies. Tādējādi autentisks līderis rāda paraugu un veicina komandas un organizācijas caurspīdīgumu.


Aplūkosim caurspīdīgu attiecību veicināšanas piemēru no kompānijas "Ford" vēstures. Proti, kad bijušais "Ford" prezidents un izpilddirektors Alans Mulalijs (Alan Mulally) sāka strādāt šajā uzņēmumā, viņš ieviesa sistēmu, kurā uzņēmuma vadītāji katrā sanāksmē veidoja krāsu kodētas diagrammas: zaļā, lai apzīmētu panākumus, un sarkanā, lai apzīmētu neveiksmi.


Tolaik tika prognozēts, ka "Ford" konkrētajā gadā zaudēs 17 mljrd. ASV dolāru. Tomēr sanāksmē Mulalijs pamanīja, ka visas diagrammas ir zaļas. Viņš saprata, ka "Ford" organizācijas kultūra bija tāda, kurā vadītāji centās noslēpt problēmas, baidoties par savu drošību. Kad kāds vadītājs ražošanas problēmas dēļ nodeva diagrammu ar sarkanu krāsu, Mulalijs sāka aplaudēt. Viņa reakcija nozīmēja ideju, ka neveiksmi var uzskatīt par aizraujošu izaugsmes iespēju un godīgums vienmēr ir jāatlīdzina. Nākamajā nedēļā viņš redzēja diagrammas, kas svārstās no zaļas līdz dzeltenai un sarkanai.


Iekšējā morālā perspektīva

Autentiski līderi uzņēmuma vajadzības izvirza augstāk par savējām, balstoties uz spēcīgo iekšējo vērtības kodeksu. Viņi izmanto savas vērtības kā atskaites sistēmu, lai regulētu savu attieksmi, uzvedību un rīcību uzņēmumā.

Šie ētiskie pamati, kas ir izturīgi pret ietekmi, palīdz ievērot ētiskus principus arī tad, kad parādās situācijas vai apstākļi, kas izaicina nodarīt pāri uzņēmuma interesēm. Organizācijas panākumi ir autentiska līdera galvenais mērķis, pat ja tas nozīmē, ka vadītājs var saskarties ar papildu izaicinājumiem un darbiem.


Autentiskā līdera rīcība un kvalitātes

Autentiskam līderim ir vairākas būtiskas kvalitātes un raksturīgas rīcības:

 • sevis apzināšanās – autentisks līderis pārdomā visas savas darbības un lēmumus un pārbauda savas stiprās un vājās puses bez aizspriedumiem. Viņš pieliek daudz pūļu, lai pārvarētu savas bailes, un maksimāli izmanto savas stiprās puses;

 • fokuss uz ilgtermiņa rezultātiem – autentisks līderis netērē dārgo laiku, lieki uztraucoties par īslaicīgām neveiksmēm vai mazākiem rezultātiem iepriekšējā ceturksnī. Viņa uzmanība vienmēr ir ilgtermiņam. Viņš zina, ka pacietība un smags darbs prasa laiku, bet ilgtermiņā tas dod bagātīgus rezultātus;

 • integritāte – rakstura stiprums ir būtisks autentiskam līderim. Tas nerunā to, ko nedomā, un izpelnās cieņu šīs īpašības dēļ. Cilvēki šim līderim uzticas, jo viņš tur savu vārdu neatkarīgi no tā, ko tas no viņa prasa;

 • vīzija un jēga – autentisks vadītājs vada ar skatījumu uz nākotni un darba jēgas izpratni. Viņš vienmēr pievieno vērtību cilvēkiem, ar ko mijiedarbojas, un palīdz viņiem sasniegt augstākus profesionālos mērķus, kas veicina arī labāku personīgās dzīves kvalitāti. Viņš izaicina sevi un citus, lai paceltu latiņu un censtos sasniegt izcilību;

 • klausīšanās prasmes – autentisks līderis vienmēr ir labs klausītājs, pat ja kāda viedoklis ir pretrunā viņa uzskatiem. Patiesībā viņš pat ir gatavs izvērtēt šīs idejas ar atvērtu prātu un mainīt savu viedokli, ja argumenti ir pamatoti un tam ir jēga;

 • caurspīdīgums – autentisks līderis tic atklātai komunikācijai un savu tiešumu apvieno ar empātiju, kas nodrošina panākumus. Tēls, ko viņš demonstrē publiski, krasi neatšķiras no tā, kāds viņš patiesībā ir savā privātajā dzīvē. Tas neslēpj savas kļūdas un vājās vietas, un viņam ir drosme būt patiesam;

 • konsekvence – viņš ir pastāvīgs un ievēro savus principus. Autentiska līdera uzvedība ir prognozējama, un viņu nevar viegli ietekmēt;

 • dalīšanās panākumos ar komandu – tas atšķir autentisku vadītāju no citiem vadītājiem. Viņš ne tikai veido labu komandu, bet arī sniedz atzinību, kad kādam tā pienākas, un dalās panākumos un sasniegumos ar visu komandu;

 • pieredzes izmantošana – nav labāka skolotāja par pašu dzīvi, un autentisks vadītājs mācās no savas dzīves pieredzes. Viņa izcilās vadības prasmes lēnām attīstās no reālās pasaules pieredzes un dzīvesstāstiem.

Lielisks autentiskas līderības paraugs ir Mārtins Luters Kings (Martin Luther King), kas savulaik bija afroamerikāņu pilsonisko tiesību kustības līderis. Kinga aizraušanās bija panākt vienlīdzību starp visiem cilvēkiem ASV – tas piešķīra viņa dzīvei jēgu. Viņa žēlastība, ētika un iedvesmojošā retorika vadīja vienu no spēcīgākajām pilsoņu tiesību kustībām ASV vēsturē.


Kinga rīcība parādīja visas īpašības, kas veido autentisku līderi, un pulcēja miljoniem cilvēku, lai radītu ilgstošas pārmaiņas sabiedrībā. Viņa pašapziņa, drosme (viņš vairākas reizes sevi pakļāva riskam un bīstamībai savā īsajā mūžā) un aizraušanās iedvesmoja citus būt bezbailīgiem. Lai gan Mārtins Luters Kings bija ieslodzīts trīsdesmit reižu, viņš nemainīja savu nostāju un vērtības un, par spīti šķēršļiem, centās sasniegt savus mērķus.


Transformatīvas un autentiskas līderības salīdzinājums

Transformatīvai un autentiskai līderībai ir zināma konceptuāla pārklāšanās, un autentisko līderību bieži raksturo kā transformatīvās līderības virzienu.

Transformatīva līderība definē, ka līderis kalpo kā paraugs un demonstrē augstas ētikas uzvedību. Tiek uzskatīts, ka autentiski līderi arī ir paraugi, rādot saviem sekotājiem patieso sevi un demonstrējot ētisku uzvedību saskaņā ar savām vērtībām. Turklāt abi līderi izvirza savus sekotājus pirmajā vietā un veido atbalstošas un uzticības pilnas attiecības, jo gan transformējoši, gan autentiski vadītāji rūpējas par savu sekotāju attīstību, ieklausās viņu skatījumā un veido ar viņiem uzticamas attiecības.


Tomēr starp abiem līderības veidiem ir arī atšķirības. Autentiski līderi netieši ietekmē savus sekotājus, ir caurspīdīgi, saskaroties ar problēmām, izrāda uzmanību savu sekotāju uzskatiem un vērtībām un ir paraugs viņiem. Savukārt transformatīvi līderi ietekmē savus sekotājus, parādot raksturu, sniedzot spēcīgu iedvesmojošu redzējumu un intelektuāli stimulējošas idejas un pievēršot uzmanību sekotāju sasniegumu vajadzībām.

Lai gan sākotnējās transformatīvas līderības teorijas liecina, ka līderi demonstrē ētisku uzvedību, beidzamajā laikā tiek uzskatīts, ka transformatīviem vadītājiem ne vienmēr jārīkojas ētiski un viņi drīkst būt manipulatīvi, ja uzskata, ka tas nesīs lielāku labumu. Tomēr uzticēšanās un morālo vērtību ievērošana neatkarīgi no situācijas ir autentiskas līderības galvenā sastāvdaļa.


Ir arī specifiskās autentiskas līderības komponentes, kas ir īpaši raksturīgi tikai šādai pieejai. Pirmkārt, autentiskās līderības pamatā ir pašapziņa. Autentiski vadītāji zina savus plusus un mīnusus un rīkojas saskaņā ar savām iekšējām vērtībām, lai kāda būtu situācija. Otrkārt, autentiski līderi ir gatavi ņemt vērā gan savu sekotāju perspektīvu, gan pamatvērtības, tāpēc viņiem ir augsts paškontroles līmenis. Treškārt, autentiski līderi rūpējas par savu sekotāju attīstību, taču citādi nekā transformatīvie. Transformatīvi līderi vēlas attīstīt savus sekotājus par līderiem, bet autentiski vadītāji tā vietā veicina autentiskumu sekotāju vidū.


Kādēļ būt autentiskam?

Lai nodrošinātu ilgtermiņa laimi un darbinieku labprātīgu ieguldījumu, organizācijām savā būtībā jābūt autentiskām. Savukārt vadītājiem jāiemācās kļūt autentiskākiem un jāapņemas nepārtraukti domāt un attīstīties, atbalstot savu komandu darīt to pašu.

Autentiskums rodas, atrodot savu individuālo stilu līderībā, kā arī pieņemot dzīves lēmumus, kas spēcīgi atspoguļo ētiku, vērtības un personību. Autentiskums ir īpašība, kuru var attīstīt, taču to nav viegli apgūt. Kļūt par autentisku līderi ir ceļojums, nevis galamērķis. Tam nepieciešama pastāvīga apņemšanās pārdomāt, analizēt un attīstīt sevi šajā procesā.


Olga Dzene - līderības attīstības eksperte, konsultante, trenere un koučs

bottom of page