top of page

Agile principu pielietošana personāla un organizācijas ilgtspējai

Darbinieku vēlme pēc stabilitātes un paredzamības var šķist nesavienojama ar organizācijas interesēm, nepieciešamību mainīties un pielāgoties jauniem tirgus apstākļiem. Darba apjoma un prasību pieaugums, stress un neziņa var ietekmēt darbinieka labbūtību un veicināt izdegšanas risku. Tas, savukārt, atstāj iespaidu uz organizācijas biznesa mērķu sasniegšanu. 


Kā Agile principu pielietošana var veicināt personāla un organizācijas ilgtspēju?bottom of page