top of page

Agile – tās ir vērtības un principi konkurētspējas uzlabošanai

Mūsdienu korporatīvajā vidē ar vārdu “agile” nereti apzīmē elastīgu pieeju darbam. Taču Agile ietvarā elastīgums ir tikai neliela daļa no principiem, kas teju ikvienai organizācijai var palīdzēt ātrāk un labāk apmierināt savu klientu vēlmes un tādējādi apsteigt konkurentus.


Termins “Agile” savu tagadējo nozīmi korporatīvajā vidē ieguva 2001. gadā, kad tika radīts īpašs dokuments – Agile manifests (Agile Manifesto) un ar terminu “Agile” sāka apzīmēt vairākas vienkāršotas datorprogrammu izstrādes pieejas. Agile pieeja nozīmēja fokusu uz pēc iespējas ātrāku “labumu” piegādi klientiem un sistemātisku organizācijas mācīšanos un savu iekšējo procesu uzlabošanu.


Jau 2001. gadā Agile manifests tika balstīts uz ļoti konkrētām vērtībām un principiem, kurus iespējams pielietot ikvienā organizācijā jaunu produktu/pakalpojumu izstrādē un projektu vadībā. Tāpēc Agile principi un pieejas mūsdienās tiek pielietoti visdažādākajās nozarēs un projektos ar mērķi – pēc iespējas ātrāk apmierināt klientu vēlmes un apsteigt konkurentus.


Pielietojot populārākos Agile ietvarus jaunu produktu attīstībā un projektu vadībā, visa uzmanība ir vērsta uz spēcīgas komandas izveidi. Tā ir komanda, kurā ir viens produkta īpašnieks un komanda, kuras dalībnieki apvieno pilnīgi visas nepieciešamās prasmes un kompetences, lai radītu jaunu produktu un piegādātu šo produktu klientam. Tātad Agile komanda ir patstāvīga un neatkarīga. Šāda komanda plāno savu darbu cikliski – viens cikls ilgst 1 - 4 nedēļas. Katra cikla mērķis ir piegādāt klientam praktiski lietojamu produktu. Katrā no šiem cikliem Agile komanda mācās un mainās atbilstoši klienta sniegtajai atgriezeniskajai saitei un komandas locekļu individuālajiem novērojumiem/ieteikumiem. Tas nozīmē, ka Agile komanda netērē ilgu laiku klienta vēlmju uzminēšanai un perfekta produkta izstrādei – bet gan regulāri piegādā klientam kaut nelielu daļu no iedomātā “perfektā” produkta, lai saprastu, ko un kā mainīt, lai galu galā klientam piegādātu vispiemērotāko produktu visīsākajā laika periodā.


Agile komandas vadās pēc šādiem principiem:

  • Komandai jāapmierina klienta vēlmes bieži un regulāri!

  • Klienta prasības mainās visu laiku – tas ir normāli!

  • Nedarīt to, kas nepievieno vērtību klientam!

  • Visai komandai jāstrādā kopā un jātiekas aci pret aci.

  • Vadībai jānodrošina komandai nepieciešamā vide, atbalsts un jāuzticas, ka darbs tiks paveikts.

  • Vadībai jāatbalsta komandu pašorganizēšanās.

  • Komandai visu laiku jāmācās un jāuzlabo sava efektivitāte.


Agile pieeja produktu attīstībai un projektu vadībai ir piemērotāka tajos gadījumos, kad klientu vēlmes nav 100% skaidras vai arī tās nemitīgi mainās un gadījumos, kad produkta ieviešana ir sarežģīta. Tātad, ja ir precīzi zināmas visas klienta vēlmes un prasības, kā arī to ieviešana ir ļoti vienkārša – organizācija var neraizēties par Agile pieejas ieviešanu. Būtiskākie ieguvumi Agile pieeju ieviešanā produktu attīstībā un projektu vadībā ir zibenīga pielāgošanās izmaiņām tirgū, regulāri apmierināts klients, samazināti riski un pastāvīga komandas darba uzlabošana.


Mani pašu ļoti saista Agile pieeja, jo tā balstās uz tādām pamatvērtībām kā caurspīdīgums, uzticēšanās, vienkāršošana, komandas atbalsts, sistemātiska darba uzlabošana un neatkarība. Šīs vērtības es pats augsti vērtēju – tādējādi, strādājot pēc Agile pieejas, es darbā spēju sekot līdzi tiem pašiem vadmotīviem, kuriem es sekoju savā dzīvē.


Jānis Dirveiks, Agile praktiķis un treneris

bottom of page