top of page

5 jautājumi Edmundam Apsalonam

Kas tu esi? 

Katra no manām daudzajām identitātēm ir kontekstuāla un situatīvā – vīrietis un cilvēks, latvietis un eiropietis, pieredzējis profesionālis un entuziastisks iesācējs, zinātājs un nepraša, kolēģis un draugs, vīrs un dzīvesbiedrs, tēvs un partneris, runātājs un klausītājs, domātājs un darītājs, utt. Katra no šīm identitātēm izsaka gan to, kas es esmu, gan to, kas es vēlos būt - kā es vēlētos, lai konkrētajā kontekstā un situācijā mani uztvertu citi.  

Mācību kontekstā es vēlētos būt šī procesa vadītājs, kurš nevis māca, bet palīdz mācīties, kurš nevis stāsta, bet rosina patstāvīgu domāšanu, kurš nevis pamāca – kā ir pareizi, bet palīdz katram pašam pieņemt savus lēmumus par savu dzīvi un uzņemties atbildību par šo lēmumu sekām. Un tas es arī esmu – mēģinu tas būt. 


Grāmata, ko citiem iesaki izlasīt – kāpēc? 

Būtu jocīgi, ja es neieteiktu savu jaunāko grāmatu ''Konstruktīva komunikācija''. Prasme veidot dialogu, kurai tuvāko mēnešu laikā ir jāiznāk apgādā Zvaigzne. Grāmata apkopo manas pārdomas par konstruktīvas komunikācijas iespējamības nosacījumiem – kas mums ir jāievēro, lai mēs sāktu sarunāties cits ar citu, prastu saprasties cits ar citu un gribētu sadarboties pat tad, ja šīs ‘cits’ ir pilnīgi citāds un atšķirīgs no mums.  


TEDx runa, ko iesaki noskatīties – kāpēc?  

Will Stephen, How to sound smart in your TEDx Talk?

Šī runa liek pārdomāt satura un formas līdzsvara nepieciešamību publiskajā runā, ka dziļam saturam nav mazāka nozīme kā spīdošai formai, lai mūsu runa nepārvērstos aizraujošā, uzmanību piesaistošā, iedvesmojošā muldēšanā – saturiski tukšā runāšanā savas personības eksponēšanas nolūkos.  
Kas tevi iedvesmo un dod enerģiju? 

Katra izdevusies saruna, ilgas pastaigas gar jūru, glāze laba sarkanvīna un ideālajā gadījumā visu šo trīs iedvesmas avotu apvienojums – saturīgās sarunās pavadīta diena pārgājienā no Ragaciema līdz Ķesterciemam ar vīna pudeli katra dalībnieka mugursomā. 


Kāpēc tevi interesē komunikācija? 

Komunikācija ir svarīgākā no mūsu sociālajām kompetencēm, kritiski nozīmīga gan mūsu profesionālajā darbībā, gan ikdienā, jo no tās ir atkarīga mūsu dzīves kvalitāte. Komunikācija ir ne tikai informācijas apmaiņas process – saziņa, bet arī attiecību veidošanas process – saskarsme. Abus šos procesus strukturē noteikta kārtība – tiem ir sava loģika, kuras pārzināšana ļauj mums katrā konkrētajā saziņas un saskarsmes situācijā pieņemt adekvāto lēmumu – kā rīkoties.  

Mani kā filozofiski izglītotu pētnieku vienmēr ir interesējis jautājums, kas īsti notiek starp indivīdiem, nonākot savstarpējas mijiedarbības situācijā – kas nosaka viņu rīcību un kā viņi rīkojas ar valodas starpniecību – kā valodas lietojums nosaka mūsu attiecību iespējas.  

bottom of page