top of page

''Organizācija, kas mācās'' / Reinis Upenieks

Izglītība mūža garumā ir mūsdienu dzīves nepieciešamība.

Darba tirgus, profesijas, nepieciešamās prasmes un kompetences mainās ļoti strauji. Svarīgi ir neapstāties pie iegūtajām zināšanām - pilnveidot sevi visa mūža garumā.


Mūsu bērnības mācīšanās pieredze un izveidojušās pārliecības par mācīšanos ietekmē to, cik efektīvi spējam mācīties kā pieaugušie. Daži mācās ar prieku arī seniora vecumā, citi negribīgi iesaistās mācībās pat brieduma gados, uzskatot, ka mācīšanās laiks ir jau aiz muguras, skolas pabeigtas, diplomi iegūti.

Pieaugot ātrumam, ar kādu mainās pasaule, organizācijām, kas vēlas būt konkurētspējīgi, jābūt nemitīgā attīstībā. Tas attiecas arī uz cilvēkiem - viena no prioritārajām 21. gadsimta kompetencēm ir prasme mācīties. Ko tas īsti nozīmē?

12. aprīlī noritēja Facebook LIVE saruna ar TRIVIUMS pasniedzēju, psihologu un izglītības zinātņu pētnieku Reini Upenieku par tēmu “Organizācija, kas mācās (Learning Organization)".


Sarunā pievērsāmies šādiem jautājumiem:

  • kādas ir pārliecības par mācīšanos un kā tās mūs ietekmē?

  • ko nozīmē "mācīties mācīties"?

  • kā pieaugušie mācās?

  • kas ir formālā un neformālā izglītība?

  • kas raksturo organizāciju, kas mācās? 

  • kāpēc jāmācas, ja nākotne tik neparedzama? Vai vērts investēt sevī, ja nezini, vai vispār varēsi izmantot savas zināšanas?

  • kā rīkoties situācijās, kurās devējs apstiprina tikai ''hard skills'' zināšanu apguvi, taču darbinieks apzinās, ka nepieciešams investēt arī ''soft skills''?

  • kāpēc būtiski apgūt arī “soft skills”, ne tikai “hard skills”?

  • kā visefektīvāk apgūt informāciju, ja sagādā grūtības atcerēties liela apjoma informāciju?


Reinis piedāvāja uzdot katram sev jautājumu ''Kā es mācos?'', jo tas ir sākums, lai saprastu, kas Jums jau strādā. Tālāk ir iespēja meklēt dažāda veida stratēģijas, lai mācīšanās notiek efektīvāk.bottom of page