Jānis Dirveiks, Agile praktiķis, TRIVIUMS treneris

Jānis Dirveiks piedalīsies biznesa forumā "Ilgbūtība"

Caurspīdīgums, godīgums, uzticība, atbalsts un fokuss uz būtisko - vērtības, kuras vieno Jāni Dirveiku un Agile.

Jānis ir Agile praktiķis un entuziasts. Ikdienā viņš palīdz veidot un ieviest sadarbības formātus, kas vērsti uz komandu maksimālas efektivitātes sasniegšanu un uzturēšanu, kā arī komandu ilgtspējīgas sadarbības nodrošināšanu, kas ir Agile prakses pamatā. Šobrīd Jānis ir daļa no strauji augoša Londonas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmuma, bet darba dzīvi īsteno no Lisabonas.

Arī brīvā laika aktivitātes ir cieši saistītas ar Jāņa profesionālo darbību - Agile tēmas kursu vadīšana dažāda veida uzņēmumiem.

Jānis TRIVIUMS vada arī projektu vadības un laika plānošanas kursus. Kursus vada latviešu un angļu valodā.

Kursu dalībnieki Jāni raksturo kā fantastisku, profesionālu, kompetentu praktiķi, kurš spēj atbildēt uz dalībnieku jautājumiem argumentēti un pārliecinoši. 

Šogad 13. maijā norisināsies jaunu biznesa paradumu forums "Ilgbūtība", kurā Jānis piedalīsies ar tēmu "Agilprincipu pielietošana personāla un organizācijas ilgtspējai". 

Jānis par tēmu saka: "Darbinieku vēlme pēc stabilitātes un paredzamības var šķist nesavienojama ar organizācijas interesēm, nepieciešamību mainīties un pielāgoties jauniem tirgus apstākļiem. Darba apjoma un prasību pieaugums, stress un neziņa var ietekmēt darbinieka labbūtību un veicināt izdegšanas risku. Tas, savukārt, atstāj iespaidu uz organizācijas biznesa mērķu sasniegšanu." Jānis dalīsies ar to, kā Agile principu pielietošana praksē atrisina šīs un citas organizācijas vadītāju dilemmas un izaicinājumus.

Konferences "Cilvēkfaktors" organizatoru biznesa forums "Ilgbūtība". Forums, kurā aicina piedalīties organizāciju un uzņēmumu vadītājus, vadošos darbiniekus, dažādu procesu un funkciju, piemēram, iepirkumu, personāla, loģistikas, komunikācijas, finanšu, attīstības, inovāciju vadītājus un speciālistus.

Foruma lektori - nozares profesionāļi un eksperti, kuri dalīsies stāstos par ilgtspējas principu ieviešanu organizācijas ikdienā, piedāvājot atbalsta instrumentus un materiālus.

Vairāk informācijas par forumu: https://www.stasti.lv/ilgbutiba