top of page

Ražošanas akadēmija

Ilgums

1-8 sesijas (katra 8 stundas)

Treneris

Pauls Irbins

Par kursu

Ražošanas akadēmija ir astoņu mācību un konsultāciju moduļu kopums, no kā ražošanas uzņēmumu vadošie speciālisti var izvēlēties atbilstošākos, lai rastu risinājumus sekojošiem ražošanas uzņēmumu darbības izaicinājumiem:

 • Darbinieku trūkums - kā ar mazāk darbiniekiem izdarīt vairāk?

 • Izejmateriālu pieejamību - kā organizēt izejmateriālu sagādi, lai būtu vienmērīgāka ražošanas plūsma?

 • Dīkstāves - kā organizēt ražošanas plānošanu, lai samazinātu dīkstāves un zudumus?

 • Cenu konkurence - saprast kuriem produktiem un kādas atlaides iespējams dot, kuriem produktiem cenas var pacelt?

 • Kavēti pasūtījumi - kā palielināt ražošanas ātrumu, nepalielinot jaudas?

 • Noliktavu atlikumiem - kā saražot vairāk bez papildus ieguldījumiem iekārtās vai jaunas maiņas atvēršanas?


Programma

1. Ražošanas un procesu vadības pamati, 8 stundas

 • Kas ir ražošanas plūsma.

 • Ražošanas plūsmas svarīgākie elementi.

 • Ražošanas plūsmas jēdzieni un mērījumi.

 • Ražošanas procesa optimizācija un mērķi.

 • Svarīgākās ražošanas optimizācijas metodikas

 • (LEAN, TOC, SixSigma)

 • LEAN metodikas pamati: MUDA, 5S. Praktiskie darbi.

 • TOC metodikas pamati: ierobežojumu vadība.

 • Ražošanas un citu nodaļu savstarpējā atkarība.


2. Ražošanas plūsma un tās vadība, 8 stundas

 • Ražošanas plūsmas veidi - uz pasūtījumu, uz noliktavu.

 • Ražošanas plūsmas datorsimulācija.

 • Biznesa simulācija “Efektivitātes sindroms”.

 • Sabalansēta ražošanas līnija. Biznesa simulācija “Metamkauliņu spēle”.

 • Plūsmas vadība atbilstoši LEAN.

 • Plūsmas vadība atbilstoši TOC.

 • Ražošanas plāna veidošana.

 • Optimālā partija. Biznesa simulācija “Parakstu ražošana”.

 • IT loma ražošanas optimizēšanā.

3. Noliktavu un krājumu plūsmas vadība, 8 stundas

 • Krājumu plūsmas svarīgākie elementi.

 • Krājumu plūsmas optimizācija un mērķi.

 • Piegāžu ķēdes simulācijas spēle “Beer Game”.

 • Krājumu plūsmas prognozēšana. Praktiskie uzdevumi.

 • Krājumu vadības metodikas VMI, Replenish, DBM.

 • Noliktavas plūsmas vadība ar TOC un LEAN.

4. Jaunu produktu attīstība un projektu vadības optimizācija, 8 stundas

 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi un to nozīme produktu ieviešanā. Praktiskais darbs.

 • Jaunu produktu izstrādes nepieciešamības pamatojums - peļņa, tirgu apgūšana, konkurētspējas celšana, jaudu noslogošana.

 • Jaunu produktu izstrādes procesa un mērķu definēšana. Praktiskais darbs.

 • Projektu vadības principi un izaicinājumi.

 • Vienlaicīgu produktu vadības izaicinājumi.

 • Projektu vadības metodika atbilstoši TOC.

5. Ražošanas uzņēmuma finanšu vadība un optimizācija, 8 stundas

 • Finanšu vadības elementi.

 • Finanšu vadības optimizācijas mērķi.

 • Finanšu vadības sasaiste ar citām uzņēmuma nodaļām - ražošana, pārdošana, sagāde,

 • Vienkāršas pašizmaksas aprēķināšanas metodikas.

 • Cenas noteikšanas metodikas maksimālās maržas saglabāšanai jauniem un esošiem produktiem. Cenu diferencēšana.

 • Iepirkumu cenas analīze un lēmumu pieņemšana.

 • Lēmumu pieņemšana par krājumu apjomu noliktavās.

 • Uzņēmumu vienojošo KPI izstrāde un pielāgošana individuālajām nodaļu vajadzībām un mērķiem.

 • Finanšu rezultātu iekšējā komunikācija.

6. Pārdošanas plūsmas vadība un optimizācija, 8 stundas

 • Pārdošanas sistēmas mērķi ražošanas uzņēmumā.

 • Pārdošanas plūsmas veidošana. Praktiskais darbs.

 • Pārdošanas plūsmas rezultatīvo rādītāju noteikšana. Praktiskais darbs.

 • Pārdošanas plūsmas nodrošināšana ar nepieciešamajiem resursiem. Praktiskais darbs.

 • Pārdošanas procesa vadība, analīze un optimizēšana.

7. Motivācijas un atalgojuma sistēmas optimizācija, 8 stundas

 • Motivācijas sistēmas mērķi ražošanas uzņēmumā

 • Motivācijas sistēmas sasaiste ar ražošanas, pārdošanas un finanšu mērķiem

 • Svarīgākie motivācijas sistēmas elementi

 • Ieguldītā darba un zināšanu vērtēšanas kritēriji un mehānismi

 • Darba efektivitātes veicināšanas mērījumi.

 • Atalgojuma un motivācijas pamati dažādās nodaļās - ražošana, pārdošana, noliktava, menedžments, u.c.

8. Optimizācijas un inovāciju kultūras veidošana, 8 stundas

 • KAIZEN - nepārtrauktu uzlabojumu vadības metodikas pamati.

 • Darbinieku pienākumu un tiesību dilemma. Risinājumi.

 • Iknedēļas plānošanas sapulces, to mērķi, saturs norise

 • Informatīvo tāfeļu nozīme un saturs. Praktiskais darbs

 • Darbinieku iniciatīvas celšanas dilemma. Risinājumi.

 • Uzlabojumu kultūras veidošanas plāns uzņēmumā. Praktiskais darbs.

9. Ražošanas uzņēmumu stratēģiskā attīstība, 8 stundas

 • Ražošanas uzņēmumu stratēģisko mērķu nospraušana, izejot no ražošanas specifikas un tirgus tendencēm. Praktiskais darbs.

 • Uzņēmuma biznesa modeļa veidošana atbilstoši “Business Model Canvas” metodikai.

 • Stratēģijas “peļņa 2x2” (peļņas divkāršošana divos gados) principi un metodika. Praktiskais darbs.

 • TOC metodikas “konflikta mākonis” izmantošana iekšējo konfliktu un pretrunu likvidēšanai. Praktiskais darbs.

 • TOC metodikas “Future Reality Tree” izmantošana izmaiņu ieviešanas plāna izstrādei. Praktiskais darbs.

Par treneri

Pauls Irbins

Procesu vadības eksperts ražošanas, produktu izstrādes, piegāžu ķēžu un pārdošanas optimizācijas jautājumos, starptautiski sertificēts TOC (Theory of Constraints) konsultants ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kosmosa entuziasts, uzņēmējs, zinātkāres centra ZINOO dibinātājs, jaunuzņēmumu mentors.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page