top of page

495

Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©

Treniņš veidots kā teorētisku un praktisku nodarbību kopums, kur, atkārtoti izmēģinot dažādas prezentācijas veidošanas un uzstāšanās tehnikas, saņemsiet konstruktīvu analīzi un ieteikumus no profesionālas treneres, un spēsiet labāk apzināties savas vājības un spēku.

Laiks & vieta

Blaumaņa iela 11/13, Central District, Rīga, Latvia

2024. g. 10. sept. 09:30 – 17:00
2024. g. 11. sept. 09:30 – 12:30

Par kursu

Runājot nav iespējams noslēpties. Tieši tādēļ daudziem publiskā runa sagādā bailes. Kurss domāts cilvēkiem, kuriem ir svarīgi ne tikai pateikt, bet arī tapt sadzirdētiem. Cilvēkiem, kuru vārdiem ir ietekme. Cilvēkiem, kuriem ir svarīgi runātajā vārdā būt precīziem un fokusētiem.

Reizēm satiekam augsta līmeņa profesionāļus, kuri apzināti atteikušies no amatiem, lai izvairītos no publiskās runas. Šis upuris ir veltīgs: bailes var mazināt, iedziļinoties runas mērķī, saturā un veidā. Mācoties retorikas pamatus, varam precīzi izprast spēcīgas runas nosacījumus.

Piedāvātais treniņš veidots kā teorētisku un praktisku nodarbību kopums, kur divu dienu laikā, atkārtoti izmēģinot dažādas prezentācijas veidošanas un uzstāšanās tehnikas, saņemsiet konstruktīvu analīzi un ieteikumus no profesionālas treneres, un spēsiet labāk apzināties savas vājības un spēku.


Mērķis

Attīstīt prasmi publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli dažādās auditorijās.


Ieguvumi

 • mērķtiecīgāka komunikācija ar klientiem, kolēģiem, darbiniekiem;

 • lielāka pašpārliecinātība;

 • spožāks izteiksmes veids.

Darba metode

Nelielas lekcijas, praktiski uzdevumi individuāli un nelielās grupās. Praktisko nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt savas stiprās un izlabot savas vājās puses argumentācijā un pasniegšanas stilā.

Dalībnieku uzstāšanās tiek filmētas. Kursa noslēgumā dalībnieki saņem savu personīgo video ierakstu.


Mērķauditorija

Vidējā un augstākā līmeņa vadītāji; visi tie, kam nepieciešams "pārdot idejas" gan sarunā, gan uzstājoties auditorijas priekšā.


Programma

1. Prezentācijas arhitektūra: Kā pārdot savas idejas:

 • lekcija: iemesli runāt – kā mērķi un mērķauditorija ietekmē prezentācijas uzbūvi;

 • ar ko sākt un beigt – un ar ko nesākt un nebeigt;

 • praktiskais darbs: kā radīt pievilcīgus ziņojumus. Formula, kā radīt ziņojumus par sava uzņēmuma piedāvājumu vai risinājumu;

 • praktiskais darbs: īsa dalībnieku prezentācija par sev svarīgu tēmu;

 • kā īsi un kodolīgi attīstīt tālāk savu galveno ziņojumu;

 • kā iekustināt klausītājus;

 • praktiskais treniņš: dalībnieki uzstājas ar savu argumentu.

2. Ideju pārdošana sarunas laikā ar vienu vai nedaudziem partneriem:

 • īsa lekcija: izšķirošie veiksmes faktori: vizuālais, vokālais un verbālais (ar uzsvaru uz vizuālo);

 • dalībnieki nāk ar mājasdarbu: atslēgas punkti sarunai;

 • praktiskais darbs: atslēgas punktu uzlabojums;

 • kas ir āķis? Kas liek klausītājam jūs atcerēties? Kā atrast citātus un līdzības?

 • Videotreniņš: praktiskā nodarbība - sarunu modelēšana; pasniedzējas korekcijas.

3. Ideju pārdošana lielai auditorijai ar prezentāciju:

 • vingrinājumi stājai, balsij un dikcijai; stresa samazināšanai;

 • dalībnieki nāk ar mājasdarbu: pirmās 3 minūtes uzrunai lielai auditorijai;

 • argumenti tiek uzasināti;

 • intensīvs videotreniņš: prezentācija.

4. Īpašie izaicinājumi – PowerPoint prezentācija un grūtie jautājumi:

 • lekcija par PowerPoint prezentācijām: tās veiksmes un neveiksmes;

 • dalībnieku PowerPoint prezentāciju izmaiņas, vadoties pēc retorikas formulām;

 • videotreniņš: PowerPoint – kā iedarbīgi runāt lietojot PowerPoint;

 • lekcija par tehnikām, kuras izmanto, kad auditorija vaicā āķīgus jautājumus;

 • videotreniņš: karstais krēsls – dalībnieki trenējas spontāni atbildēt ar pārliecinošiem argumentiem.

5. Kopsavilkums. Dalībnieks iegūst drukātus materiālus un personīgo video ierakstu.

Par treneri

Krista Vāvere
Krista Vāvere

Prezentācija, mediju treniņš

Mediju, komunikācijas, prezentāciju prasmju un runas trenere, konsultante, žurnāliste ar vairāk nekā 25 gadu praktisko pieredzi.

Pieteikšanās

Your content has been submitted

Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©

bottom of page