top of page

1200

Izaugsmes grupas vadītājiem. 6 nodarbību cikls

Vai esi viens no tiem vadītājiem, kas saskaras ar darba specifikas izaicinājumiem, bet nav resursu un pieredzes tās risināt?

Ieguvumi: Praktisks atbalsts vadītāja ikdienas izaicinājumiem; pieredzes stāstu analīze, atgriezeniskā saite.

Laiks & vieta

Blaumaņa iela 11/13, Central District, Rīga, Latvia

2024. g. 19. sept. 14:30 – 17:00
2024. g. 24.okt. 14:30 – 17:00
2024. g. 14.nov. 14:30 – 17:00
2024. g. 5.dec. 14:30 – 17:00
2024. g. 19. dec. 14:30 – 17:00

Par kursu

Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatu punktu.

Izaugsmes grupa vadītājiem ir pieredzē balstīts atbalsta un attīstības formāts, lai rastu risinājumus:

 • varas un galma spēlēm;

 • motivācijai dažādās situācijās;

 • līdzsvaram;

 • kļūdām;

 • neērtām sarunām.

Ieguvumi:

 • Teorētisks un praktisks skaidrojums vadītāja izaicinājumiem;

 • Strukturēta, uz rezultātu virzīta pieredzes stāstu analīze;

 • Atgriezeniskā saite vai redzējums no citiem vadītājiem;

 • Laiks refleksijai un savas pieredzes pārvērtēšanai;

 • Jaunas idejas risinājumiem.

Mērķauditorija:

Uzņēmumu vai struktūrvienību vadītāji


Metode:

Sešu nodarbību cikls ar strukturētu, uz rezultātu virzītu pieredzes stāstu analīzi, refleksijām, komentāriem un īsu teorētisko pamatojumu noteiktās tematikas ietvaros.

Ilgums: 6 nodarbības x 2,5 stundas

Grupas lielums: 6 līdz 10 dalībnieki

Grupas daudzveidība: viens dalībnieks no vienas organizācijas

Informācijas drošība: diskrēti


Cena: 220€ + PVN par nodarbību (viss kurss 1200€)


Programma

1.nodarbība. Katram vadītājam ir vadītājs

 • Kā ietekmēt lietas, panākt lēmumus un rīcības varas spēlēs, kad nav atbalsta no augstākstāvošā vadītāja, vai viņš ir inerts, bez intereses ko mainīt, vai ir tālu no ikdienas operatīvajām darbībām, neiesaistās to risināšanā.

 • Kā rīkoties, kad augstākstāvošais vadītājs liek darīt lietas, ko neatbalsti? Kad jāpiedalās varas spēlēs? «Lēkt pāri» vadītājam vai samierināties?

2.nodarbība. Galma spēles sadarbībā

 • Sadarbība situācijās, kad vienas struktūrvienības lēmums ir pretrunā ar otras, kāda no struktūrvienībām ignorē noteikto kārtību, sabotē, nesadarbojas.

 • Kā rīkoties, ka darbinieka vai struktūras sniegums ir neatbilstošs, bet uzņēmums orientēts uz iekšējo aizstāvību?

 • Ērtie un neērtie darbinieki, pelēkie kardināli, «ieliktie» darbinieki, radinieki.

 • Kā ienākt jaunā komandā vai uzņēmumā?

3.nodarbība. Motivācija dažādās situācijās

 • «Stikla griezti» - kad gribi augt, bet nav kur, uzņēmums patīk, bet nevar piedāvāt izaugsmi.

 • Kā saglabāt savu motivāciju pārmaiņu apstākļos, reorganizācijās, rutīnās?

 • Kā saglabāt darbinieka motivāciju, kad kāds cits vadītājs iet prom no organizācijas, vai zini, ka pats iesi prom – pieņemt lēmumu, nepaskaidrojot apstākļus?

 • Kā smaidīt savu darbinieku priekšā, kad esi konfliktā ar savu vadītāju?

4.nodarbība. Dažādība darba vidē

 • Sarunas par higiēnu, kultūras atšķirībām, politiskajiem jautājumiem, viesstrādnieku integrēšanu darba vidē, dažādu paaudžu nesaskaņām, dažādiem dzīves ritmiem, uzskatiem par darba vidi, darba laiku, neprasme strādāt attālināti vai uzspiests darbs klātienē, dažāds izglītības un izpratnes līmenis, noliedzēji un atbalstītāji.

 • Kā pieņemt citādo un atrast kompromisu?

5.nodarbība. Laiks strādāt, laiks atpūsties

 • Pārāk liela slodze – kā par to runāt? Kā laikus pamanīt savu vai kolēģa, padotā izdegšanu?

 • Darba laika ievērošana vai neievērošana, pieejamība 24/7. Mūžīgi nogurušie un pārstrādājušies – pats vai kolēģi.

 • Kādēļ citi iet atvaļinājumā un citi nē? Kā pašam sagatavoties atvaļinājumam? Kā rīkoties, ja man nav aizvietotāja?

 • Uzvaru un panākumu svinēšana – kādēļ tas ir nepieciešams un kā to labāk darīt?

6.nodarbība. Kļūdas

 • Izgāzušies projekti, nokavēti termiņi, nekvalificējies piedāvājums. Kļūdas speciālistu izvēlē vai atlasē .

 • Kas nogāja greizi? Kam uzticēt uzdevumu? Kā izvēlēties pēcteci? Kā novērtēt, kurš ko māk un kādas ir spējas?

Par treneri

Linda Rirdance
Linda Rirdance

Vadība, stratēģija, finanses

Pieredzējusi un profesionāla vadītāja organizāciju un finanšu vadībā. Izstrādājusi un ieviesusi stratēģijas, attīstības un investīciju programmas lielos un vidējos dažādu nozaru uzņēmumos.

Pieteikšanās

Your content has been submitted

Izaugsmes grupas vadītājiem. 6 nodarbību cikls

bottom of page