top of page

Publiskie kursi

Kompetenču pieeja personāla vadībā. Kompetenču intervija

Cena (bez PVN)

250

Kursā apgūsi:
1) kompetenču pieejas personāla atlasē, attīstībā un darba izpildes vadībā;
2) efektīva kompetenču modeļa veidošanas pamatprincipus;
3) rīkus kompetenču interviju vadīšanai un novērtēšanai.

Norises laiks

2024. g. 12. jūn. 09:30 – 17:00

Efektīva vadītāja ABC

Cena (bez PVN)

450

Šajā kursā - par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību.

Norises laiks

2024. g. 13. jūn. 09:30 – 17:00
2024. g. 14. jūn. 09:30 – 17:00

Efektīva vadītāja ABC

Cena (bez PVN)

450

Šajā kursā - par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību.

Norises laiks

2024. g. 19. aug. 09:30 – 17:00
2024. g. 22. aug. 09:30 – 17:00

Mākslīgā intelekta rīki – praktiskā darbnīca

Cena (bez PVN)

210

Šī darbnīca paredzēta izpratnes veidošanai par mākslīgo intelektu. Tās laikā būs iespēja praktiski līdzdarboties un izmēģināt noderīgākos mākslīgā intelekta rīkus un servisus, iegūt praktiskus ieteikumus.

Norises laiks

2024. g. 13. sept. 09:30 – 13:00

Izaugsmes grupas vadītājiem. 6 nodarbību cikls

Cena (bez PVN)

1200

Vai esi viens no tiem vadītājiem, kas saskaras ar darba specifikas izaicinājumiem, bet nav resursu un pieredzes tās risināt?

Ieguvumi: Praktisks atbalsts vadītāja ikdienas izaicinājumiem; pieredzes stāstu analīze, atgriezeniskā saite.

Norises laiks

2024. g. 19. sept. 14:30 – 17:00
2024. g. 24.okt. 14:30 – 17:00
2024. g. 14.nov. 14:30 – 17:00
2024. g. 5.dec. 14:30 – 17:00
2024. g. 19. dec. 14:30 – 17:00

bottom of page