top of page

Organizācijas labklājība (wellbeing): kā to veicināt?

Ilgums

6 stundas

Treneris

Jolanta Armande

Par kursu

Šodien kā nekad agrāk uzņēmumi ir norūpējušies par savu darbinieku iesaisti un produktivitāti. Kā nodrošināt, lai mūsu labākie darbinieki neļaujas pārvilināties pie konkurentiem? Kā panākt, lai mūsu “zvaigznes” strādā ar maksimālu atdevi? Ko darīt, lai darbinieki neizdeg? Kas palīdz sasniegt augstu rezultātu ilgtermiņā? 

Nereti uzņēmumiem nākas konstatēt, ka ieguldījums dažādās motivācijas sistēmās – atalgojumā, sociālās garantijās, labos darba apstākļos, dažādos profesionālos un personības attīstības kursos - nenes gaidīto rezultātu. Cilvēki ātri pierod pie labumiem, pieņem tos, kā pašus par sevi saprotamus, un tomēr zaudē interesi un motivāciju, izdeg, nejūtas iesaistīti un apmierināti. 


Organizācijas labklājība aplūkojama vairākos līmeņos. No vienas puses, tā ir organizācijas jeb uzņēmuma atbildība konsekventi atbalstīt un veicināt darbinieku iesaisti, motivāciju, proaktivitāti un produktivitāti. No otras puses (kas nereti tiek aizmirsts) - paša darbinieka atbildība, attieksme pret darbu, vēlme un spēja motivēt sevi, rūpēties par savu resursu uzturēšanu un attīstību. Produktivitātes un ilgtspējas atslēga ir mijiedarbībā!


Mēs kā vadītāji ļoti daudz varam darīt savas organizācijas labklājībai, arī ierobežota budžeta apstākļos. Reizēm izmaiņas maksā ļoti maz vai pat neko, taču rada milzīgu ietekmi un nes rezultātu. 


Lai to paveiktu, vajadzētu spēt atbildēt vismaz uz sekojošiem jautājumiem:

 • vai mūsu darbinieku vērtības sakrīt ar uzņēmuma vērtībām?

 • vai apzināmies, ka mūsu darbinieki un viņu vajadzības ir dažādas?

 • vai zinām, kas patiesi ir svarīgi darbiniekiem?

 • vai paši esam elastīgi un gatavi sekot izmaiņām, “turēt roku uz pulsa” un attiecīgi rīkoties? 


Šajā kursā aicinām iepazīties ar sistēmisku, uz pētījumiem balstītu pieeju, kas aplūko organizācijas labklājību 6 savstarpēji saistītās dimensijās. Mācību gaitā padziļināti aplūkosim katru no tām, saattiecinot globālas tendences, piemērus un labāko praksi ar katra mācību dalībnieka konkrēto gadījumu un problemātiku. Kopīgi meklēsim iespējas tūlītēju un efektīvu izmaiņu ieviešanai. 


Mērķis

Sniegt sistēmiskas zināšanas un izpratni par personiskās un organizācijas labklājības dažādajām dimensijām, kā arī rīkus tūlītēju un efektīvu uzlabojumu veikšanai.


Ieguvumi
 • izpratne par dažādām iespējām veicināt labklājību savā uzņēmumā/ struktūrvienībā;

 • jaunas vadības metodes darbinieku iesaistes un motivācijas veicināšanai;

 • ieteikumi un rīki katra individuālās problemātikas risinājumam.Darba metode

Nelielas lekcijas, pieredzes apmaiņa, diskusijas, piemēru un gadījumu analīze. Dalībnieki tiek aicināti ierasties ar savu problēmsituāciju, kas tiek izstrādāta un attīstīta mācību gaitā.


Mērķauditorija

Uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, personāla vadītāji; tie, kam ir vēlme un iespēja ietekmēt un mainīt uzņēmumu politikas, sistēmas un procesus, lai veicinātu organizācijas labklājību ilgtermiņā.


Programma

1. Ievads: iepazīšanās ar dalībniekiem, treniņa noteikumi.


2. Labklājība (well-being) personiskā un organizācijas līmenī: kas tas ir, ko rāda pētījumi, kādēļ organizācijai būtu izdevīgi par to rūpēties? Sešu dimensiju modelis.


3. Rūpes par personisko labklājību:

 • fiziskā dimensija: rūpes par savu ķermeni;

 • emocionālā dimensija: izpratne par savām emocijām, spēja tās vadīt. Stresa vadība;

 • domāšanas dimensija: kā domāt, izprast un veidot kontekstu, “lielo bildi”, kādas domas veicina labklājību un kādas – nē;

 • kompetenču dimensija: kā noteikt savas attīstības vajadzības, tuvākās attīstības zonas;

 • attiecību dimensija: kā veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem, efektīvi komunicēt, risināt konfliktus;

 • jēgas dimensija: kā formulēt savu personisko jēgu un atbildēt uz jautājumu “kāpēc man to visu vajag?”


4. Rūpes par uzņēmuma labklājību:

 • fiziskā dimensija. Vide un resursi: kā varam rūpēties par darbam nepieciešamo? Kāda vide vislabāk der mūsu biznesam? Kas veido vidi? 

 • emocionālā dimensija: kā veidot un uzturēt noteiktu gaisotni? Kādas emocijas vēlamies, lai darbinieki piedzīvotu darba vietā? Kā palīdzēt darbiniekiem justies motivētiem, iedvesmotiem, apmierinātiem un lojāliem?

 • domāšanas dimensija: kā veicināt, lai darbinieki domātu? Vai vispār to vajag? Kā veidot kopējo mentālo karti? Kā palīdzēt darbiniekiem saprast kontekstu un “lielo bildi”?

 • kompetenču dimensija: kā veicināt to, lai darbinieki attīstītos, turklāt tā, lai tas kalpotu uzņēmumam? Kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas mūsu darbiniekiem un kāpēc?

 • attiecību dimensija: kā veidot komandu un produktīvas darba attiecības? Kā un vai novērst konfliktus? Vai draudzīgums un produktīvas darba attiecības ir viens un tas pats? 

 • jēgas dimensija: kā veidot un uzturēt jēgas izjūtu darba vietā? Vai visi vēlas jēgpilnu darbu? Kā motivēt darbiniekus ar nemateriāliem faktoriem un vai finanšu motivatoriem ir kāda nemateriālā puse?


5. Refleksija, atgriezeniskā saite, kopsavilkums. Treniņa nobeigums.

Par treneri

Jolanta Armande

Starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi. Praktizējoša klīniskā psiholoģe, vadītāja un cilvēktiesību aktīviste.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page