top of page

Lietišķo pārrunu vadīšana

Ilgums

4 x 3,5 stundas

Treneris

Edmunds Apsalons

Par kursu

Vai ikdienas formālajā un neformālajā pārrunu vadīšanā mēdzat sastapties ar:​

 • savstarpēju cīņu nevis sadarbību,​

 • pārpratumiem,​

 • situācijai nepiemērotu rīcības vai runas veidu,​

 • destruktīvām pozīcijām,​

 • nesasniegtiem plānotajiem mērķiem,​

 • pārrunu vadības grožu zaudēšanu,​

 • nonākšanu konfliktsituācijā ar pārrunu pretējo pusi.​

Šis kurss izstrādāts pārrunu vadīšanas prasmju pilnveidošanai, lai Jums būtu iespēja samazināt problemātiskas situācijas, veidot ilgtermiņa sadarbību un gūt panākumus darījumos. 


Mērķis

Iegūt praktiski noderīgus komunikācijas rīkus un attīstīt veiksmīgu pārrunu vadīšanas prasmes.


Ieguvumi
 • padziļināta izpratne par lietišķu pārrunu principiem,​

 • rīki pārrunu vadīšanai,​

 • praktiskas iemaņas konstruktīvas sarunas veidošanai,​

 • skaidras vadlīnijas pārrunu standartam organizācijā,​

 • savu personības resursu un to pielietojuma iespēju apzināšanās,​

 • pamatota pārliecība par savām komunikatīvajām spējām.


Darba metodes
 • Īsas lekcijas, piemēri un diskusijas,​

 • Lietišķās spēles un sarunu simulācijas,​

 • Rīcību paraugi un to pielietošana,​

 • Praktiski vingrinājumi izpratnes vai prasmju nostiprināšanai. 


Programma

1. nodarbība. Lietišķā saziņa.

 • Saziņas saturs un prasme ieklausīties,​

 • Pārpratumi un prasme klausīties aktīvi,​

 • Konstruktīva saziņa un atgriezeniskās saites sniegšana.

2. nodarbība. Lietišķu attiecību veodošana.

 • Saskarsmes veidi lietišķās pārrunās,​

 • Konstruktīvas attiecības ar pārrunu partneri,​

 • Pārrunu dalībnieku vajadzības un saskarsmes punkti.

3. nodarbība. Gatavošanās pārrunām.

 • Pārrunas kā konstruktīva saruna,​

 • Pārrunu plānošana,​

 • Argumentācijas sagatavošana.

4. nodarbība. Pārrunu vadīšana.

 • Pārrunu posmi,​

 • Pārrunu vadītāja uzdevumi,​

 • Vienošanās sasniegšana.

Par treneri

Edmunds Apsalons

Konsultants un treneris starppersonu komunikācijas jomā ar vairāk nekā 15 gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page