top of page

Ikgadējo attīstības pārrunu vadīšana

Ilgums

6 stundas

Treneris

Olga Dzene

Par kursu

Vai ikgadējās, ceturkšņa vai pusgada darba novērtēšanas un attīstības pārrunas ar darbinieku Tev saistās ar kādu no šīm problēmām vai atziņām:

 • laika zaglis,

 • nevajadzīgs pasākums,

 • neformāla saruna par dzīvi,

 • neērtības un trauksme,

 • izaicinājums kritikai?


Šajā kursā par to, kā darba novērtēšanas un attīstības pārrunas pārvērst par procesu ar jēgu, lai tas kalpotu kā instruments:

 • iespējai pilnveidot sadarbības attiecības,

 • veicināt darbinieku motivāciju un vēlmi sasniegt vēl vairāk,

 • sagatavotai sarunai par sniegumu un nākotnes mērķiem,

 • iedrošinājumam, veicinot atklātību un uzticēšanos,

 • konstruktīvai atgriezeniskajai saitei.Mērķi
 • Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas vadītājiem ļauj patstāvīgi vadīt ikgadējās attīstības pārrunas – izpratni par sarunas struktūru, dažādiem rīcības scenārijiem un tehnikām, atbilstoši dažādām situācijām un uzdevumiem (motivēt darbinieku, sniegt atgriezenisko saiti, veicināt attīstību un tamlīdzīgi).

 • Paaugstināt vadītāju spēju veidot efektīvas sadarbības attiecības ar darbiniekiem.


Darba metodes

Praktisku un teorētisku atziņu kopums - interaktīvas mini-lekcijas, analītiskas diskusijas, ilustratīvi uzdevumi individuāli un mazajās grupās, lomu spēles un praktiski vingrinājumi.

Mērķauditorija

Organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kuri vēlas veiksmīgāk vadīt darba novērtēšanas un attīstības pārrunas ar darbiniekiem.


Programma

1. Novērtēšanas un attīstības pārrunas:


 • Novērtēšanas un attīstības pārrunas kā darba izpildes vadīšanas cikla posms;

 • Attīstības pārrunu nozīme organizācijā, darbiniekam un vadītājam;

 • Vieta un jēga esošo darba attiecību robežā;

 • Mini-lekcija, diskusija ar mērķi veidot izpratni par attīstības pārrunu un atgriezeniskās saites nozīmi gan darbiniekam, gan vadītajam, gan uzņēmumam.


2. Attīstības pārrunu saruna:

 • Struktūra, virzība uz mērķi;

 • Sarunas pamatprincipi;

 • Vadītāja sagatavošanās kvalitatīvai sarunai ar darbiniek;

 • Mini-lekcija, dalībnieki strādā ar situācijām, mācās novadīt attīstības pārrunas – uzsākt, turpināt, vadīt sarunu ar dažādiem darbiniekiem dažādās situācijās.


3. Mērķu noteikšana:

 • Mērķu būtība, uzņēmuma mērķu sasaisti ar stratēģiju, kā arī struktūrvienības un individuāliem mērķiem;

 • Mērķu kaskadēšana - prasme izvirzīt katram darbiniekam konkrētus mērķus;

 • SMART metode mērķu izvirzīšanā - kā formulēt skaidrus un izmērāmus mērķus, kritēriji;

 • Kā „pārdot” mērķus jeb vienoties ar darbinieku par vēlamām rīcībām;

 • Mini-lekcija, vingrinājumi mazajās grupās mērķu noteikšanā un komunicēšanā.


4. Atgriezeniskā saite:

 • Atgriezeniskās saites būtība, tās sniegšanas un saņemšanas zelta likumi;

 • Kā sabalansēt pozitīvu un negatīvu novērtējumu par darbinieka sniegumu un kompetencēm;

 • Atgriezeniskā saite kā motivācijas instruments;

 • Kā sniegt negatīvu atgriezenisko saiti tā, lai tā motivē darbinieku strādāt vēl labāk, nevis demotivē un sadusmo;

 • Atgriezeniskās saites saņemšana no darbinieka;

 • Darbs grupās, lomu spēles atgriezeniskās saites sniegšanā.


5. Attīstības vajadzības:

 • Attīstības vajadzību definēšana un saruna par to;

 • Attīstības metodes un plāna veidošana;

 • Mini-lekcija, diskusija, vingrinājums individuālo attīstības vajadzību definēšanā un attīstības metožu izvēlē.


Par treneri

Olga Dzene

Līderības attīstības eksperte, konsultante un trenere ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page