top of page

Efektīva atgriezeniskā saite vadītāja ikdienas darbā

Ilgums

6 stundas

Treneris

Olga Dzene

Par kursu

Mērķi
 • Sniegt dalībniekiem izpratni par atgriezenisko saiti kā efektīvu vadīšanas un darbinieku motivēšanas instrumentu

 • Sniegt dalībniekiem praktiskas iemaņas, kā pareizāk sniegt atgriezenisko saiti

 • Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas vadītājiem ļauj vadīt attīstības sarunas – izpratni par sarunas struktūru, dažādiem rīcības scenārijiem un tehnikām atbilstoši dažādām situācijām un uzdevumiem (motivēt darbinieku, izteikt kritiku, veicināt attīstību un tamlīdzīgi)

 • Paaugstināt dalībnieku spēju veidot efektīvas sadarbības attiecības ar darbiniekiem


Darba metode

Interaktīva darba forma, mini-lekcija, diskusijas, piemēru un situāciju analīze, grupu darbs, lomu spēles, prasmju treniņš ar video, praktiskā videomateriāla analīze.


Programma

 1. Atgriezeniskās saites būtība, tās daudzveidība:

  1. Atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas zelta likumi

  2. Priekšrocības un ieguvumi darbiniekam un vadītājam

  3. Atgriezeniskā saite kā saruna par mērķiem

  4. Vienošanās ar darbinieku un atgriešanās pie vienošanās

  5. Motivējoša un nemotivējošā atgriezeniskā saite

 2. Saruna ar darbinieku:

  1. Sarunas struktūra, virzība uz mērķi

  2. Aktīvā klausīšanās: prasme jautāt

  3. Dažādi jautājumu veidi, to pielietojums

 3. Ievads emociju menedžmentā:

  1. Pozitīvas pieredzes un uzslavas nozīme efektīvai darbībai.

  2. Kvalitatīva uzslava.

  3. Atgriezeniskās saites proporcija – slavēšana un kritizēšana

  4. Konstruktīva negatīva atgriezeniskā saite

  5. Kā sniegt negatīvo atgriezenisko saiti tā, lai tā motivē darbinieku strādāt vel labāk, nevis demotivē un sadusmo

 4. Videotreniņš – filmējam 3 atgriezeniskās saites sniegšanas situācijas, seko videomateriāla analīze, diskusija, atgriezeniskā saite no pasniedzējas.

Par treneri

Olga Dzene

Līderības attīstības eksperte, konsultante un trenere ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page